Начелник општине

Биографија

Раденко (Бошко) Бањац рођен је 30.10.1968. године у Кључу, општина Кључ. Основну школу је завршио у Горњем Рибнику,  средњу пољопривредну школу у Кључу, а шумарски факултет у Бaња Луци.

По завршетку школовања радио је на руководећим радним мјестима у ШГ „Рибник“ .

У прошлом сазиву је био одборник и Предсједник СО Рибник.

Ожењен је и отац двоје дјеце.

Надлежности

Начелник општине је надлежан да:

 • предлаже Статут општине,
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини,
 • израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта,
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Општине, њених права и обавеза,
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава општински буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,
 • извршава законе и друге прописе Републике и града чије је извршење повјерено Општини,
 • доноси одлуку о оснивању општинске административне службе,
 • доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе,
 • доноси План цивилне заштите Општине и обезбјеђује његову реализацију,
 • реализује сарадњу Општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела,
 • даје сагласност на Статут и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Општина,
 • даје сагласност на цијене комуналних и других услуга из надлежности Општине, у складу са прописима,
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду општинске административне службе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закључује уговоре у име Општине, у складу са овим Статутом и актима Скупштине општине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске административне службе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштина општине, доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен овим Статутом,
 • обавља друге послове утврђене Законом и Статутом Општине.

 

Тренутна температура

Gornji Ribnik

Данас, 17. Новембар 2018
Излазак сунца: 06:52
Залазак сунца: 16:24
12:00-18:00

Облачно

Облачно
4 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Календар

S M T W T F S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30