Nadležnosti skupštine

Skupština opštine je organ odlučivanja i kreiranja politike Opštine. Čine je odbornici izabrani na neposrednim, demokratskim i višestranačkim izborima na period od četiri godine. Skupštinu opštine Ribnik čini 17(sedamnaest) odbornika.

Skupština opštine je nadležna da:

 • donosi Statut Opštine,
 • donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje,
 • donosi Kodeks ponašanja izabranih predstavnika,
 • odbornika u Skupštini opštine,
 • donosi budžet i završni račun budžeta,
 • donosi ekonomski plan, plan razvoja i investicione programe,
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe,
 • donosi program uređenja građevinskog zemlјšta,
 • donosi provedbene planove,
 • donosi odluke i druga opšta akta o obavlјanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostitelјstva i zaštite okoline,
 • donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom,
 • donosi odluke i druga opšta akta u oblasti civilne zaštite u skladu sa Zakonom i preduzima mjere za funkcionisanje civilne zaštite,
 • donosi odluke o pribavlјanju, upravlјanju i raspolaganju imovinom Opštine u skladu sa Zakonom i Statutom,
 • donosi odluke o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naselјenih mjesta,
 • donosi odluku o proglašenju praznika Opštine,
 • donosi odluku o upotrebi simbola Opštine,
 • donosi odluku o članstvu Opštine u Savez opština i gradova , o udruživanju u druge saveze i organizacije i o zaklјučivanju sporazuma o međuopštinskoj saradnji,
 • donosi plan korišćenja javnih površina,
 • donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,
 • donosi odluku o nagradama i priznanjima,
 • bira i razrješava predsjednika Skupštine, potpredsjednika Skupštine opštine, zamjenika Načelnika opštine, sekretara Skupštine opštine i članove stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine opštine i vrši druge izbore i imenovanja u skladu sa Zakonom i Statutom, obrazuje stručnu službu za potrebe Skupštine i njenih radnih tijela,
 • odlučuje o zaduženju Opštine,
 • usvaja poslovnik o svom radu,
 • razmatra godišnji izvještaj o radu Načelnika i o istom zauzima svoj stav,
 • odlučujeo pokretanju inicijative za opoziv Načelnika opštine, u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom Skupštine opštine,
 • osniva preduzeća i ustanove komunalnih i drugih djelatnosti za obavlјanje poslova od interesa za Opštinu i upravlјa istom u
 • skladu sa Zakonom,
 • obrazuje mjesne zajednice i uređuje druga pitanja od značaja za rad mjesnih zajednica,
 • raspisuje javni zajam i samodoprinos,
 • raspisuje referendum,
 • daje mišlјenje o metodologiji za utvrđivanje naknade za vršenje povjerenih poslova,
 • vrši i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

 

Weather Forecast

Gornji Ribnik

Today, 13. August
Sunrise: 05:54
Sunset: 20:00
06:00-12:00

Partly cloudy

Partly cloudy
18 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Calendar

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31