JU Centar za socijalni rad

NAZIV USTANOVE: JU "Centar za socijalni rad Ribnik"

ADRESA: Donja Previja bb, Ribnik

Direktor: Sanela Lučar

Socijalni radnici: Milana Milanović, Biljana Brkić

Pedagog: Duška Krndija

tel. 050/490-224, 050/490-225

e-mail: csrribnik@gmail.com

 

NADLEŽNOSTI CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

 •       sprovodi postupak posredovanja - medijacije u porodičnim odnosima (mirenje i nagodba);
 •         dostavlja nalaz i stručno mišljenje, na zahtev suda, u parnicama u kojima se odlučuje o zaštiti  prava deteta ili o vršenju, odnosno lišenju roditeljskog prava;
 •         dostavlja, na zahtev suda, mišljenje o svrsishodnosti mere zaštite od nasilja u porodici koju je tražio drugi ovlašćeni tužilac;
 •         pruža pomoć u pribavljanju potrebnih dokaza sudu pred kojim se vodi postupak u sporu za zaštitu od nasilja u porodici;
 •         sprovodi postupak procene opšte podobnosti hranitelja, usvojitelja i staratelja;
 •         vrši popis i procenu imovine lica pod starateljstvom;
 •         sarađuje sa javnim tužiocem, odnosno sudijom za maloletnike u izboru i primeni vaspitnih naloga;
 •         sprovodi medijaciju između maloletnog učinioca i žrtve krivičnog dela;
 •         podnosi izveštaj o ispunjenju vaspitnog naloga javnom tužiocu, odnosno sudiji za maloletnike;
 •         prisustvuje, po odobrenju suda, radnjama u pripremnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela (saslušanje maloletnog učinioca krivičnog dela, saslušanje drugih lica), stavlja predloge i upućuje pitanja licima koja se saslušavaju;
 •         dostavlja mišljenje sudu pred kojim se vodi krivični postupak protiv maloletnika u pogledu činjenica koje se odnose na uzrast maloletnika, činjenica potrebnih za ocenu njegove zrelosti, ispituje sredinu u kojoj i prilike pod kojima maloletnik živi i druge okolnosti koje se tiču njegove ličnosti i ponašanja;
 •         prisustvuje sednici veća za maloletnike i glavnom pretresu u krivičnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela;
 •         obaveštava sud nadležan za izvršenje zavodske vaspitne mere i organ unutrašnjih poslova kada izvršenje mere ne može da započne ili da se nastavi zbog odbijanja ili bekstva maloletnika;
 •         stara se o izvršenju vaspitnih mera posebnih obaveza;
 •         proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja i ukazuje im pomoć u izvršenju mere;
 •         proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora u drugoj porodici i ukazuje pomoć porodici u koju je maloletnik smešten;
 •         sprovodi vaspitnu meru pojačanog nadzora od strane organa starateljstva tako što se brine o školovanju maloletnika, njegovom zaposlenju, odvajanju iz sredine koja na njega štetno utiče, potrebnom lečenju i sređivanju prilika u kojima živi;
 •         stara se o izvršenju vaspitne mere pojačanog nadzora uz obavezu dnevnog boravaka u ustanovi za vaspitavanje i obrazovanje maloletnika,
 •         dostavlja sudu i javnom tužiocu za maloletnike izveštaj o toku izvršenja vaspitnih mera o čijem se izvršenju stara;
 •         predlaže sudu donošenje odluke o troškovima izvršenja vaspitnih mera;
 •         obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

Takođe, centar u vršenju javnih ovlašćenja pruža usluge socijalnog rada i pokreće sudske postupke kada je zakonom na to ovlašćen.

Weather Forecast

Gornji Ribnik

Today, 11. August
Sunrise: 05:52
Sunset: 20:03
06:00-12:00

Fair

Fair
19 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Calendar

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31