Конкурси/Јавни позиви

Претражи
Сортирај
Редослед
Прикажи
Ј А В Н И К О Н К У Р С за избор дјеце циљних категорија за учешће у пројекту „Социјализација дјеце Републике Српске - 2023.“
Ј А В Н И К О Н К У Р С за избор стручног особља -к о о р д и н а т о р и , с п о р т с к и а н и м а т о р и и с у п о р т и в н о о с о б љ е - за реализацију пројекта ,,Социјализација дјеце Републике Српске – 2023. ''
ЈА В Н И К О Н К У Р С за избор в а с п и т а ч а за реализацију и учешће у пројекту „Социјализација дјеце Републике Српске – 2023.“
ИЗЈАВА
ИЗЈАВА - ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС за именовање члана Општинске изборне комисије Рибник
ЈАВНИ КОНКУРС за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи Општине Рибник
JAVNI KONKURS za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini - juni 2024 (14.06.2024 - 22.06.2024)
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ РЕСТОРАНСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РИБНИК
ЈАВНИ ПОЗИВ послодавцима и републичким инвалидским организацијама за субвенције за запошљавање и економску подршку инвалида
Јавни оглас
Ставке од 1 до 10, 24 укупно