Новости

19 септембар, 2023.

О Д Л У К A о одређивању радног времена за Дан и Крсну славу Општине

Број: 01-12-4/23

Датум;19.09.2023. године

 

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” број 97/16, 36/19, 61/21) и члана 66. а у вези члана 9. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/17) Начелник општине доноси:

 

О Д Л У К У

о одређивању радног времена за Дан и Крсну славу Општине

 

Члан 1.

Општинска управа општине Рибник неће радити дана 21.09.2023.године због обиљежавања Мале Госпојине- Дана и Крсне славе општине Рибник.

 

Члан 2.

Предузећа, установе и друге организације чији је оснивач општина Рибник дана 21.09.2023. год. неће радити, а стална дежурства  биће организована  у оним установама и предузећима у којима то захтјева  процес рада или природа дјелатности.

За организацију рада јавних установа и предузећа на дан 21.09.2023. год. задужују се директори истих.

 

Члан 3.

Ову одлуку објавити  на сајту и  огласној плочи општине Рибник.

 

Начелник Општине

Небојша Караћ

Подели: