Новости

14 новембар, 2023.

Одржана 27. редовна сједница СО Рибник

27. редовној сједници Скупштине општине Рибник присуствовало је 12 одборника, а на дневном реду је било 11 тачака.

Скупштина општине је, између осталог, усвојила нацрт ребаланса буџета општине Рибник за фискалну 2023. годину, и упутили га на јавну расправу која ће трајати од 13.11. до 17.11. 2023. године, за чије провођење су задужили Одјељење за финансије општине Рибник. Разлози за израду ребаланса буџета општине за 2023. годину је расподјела неутрошених намјенских средстава и утврђеног нераспоређеног суфицита из 2022. расположивог за расподјелу, као и веће извршење пореских прихода у посматраном периоду у односу на план, што се првенствено односи на порез за лична примања, као и трансфера виших нивоа власти. Укупно планирани буџетски приходи нацртом ребаланса буџета за 2023. годину су 5.676.879 КМ, што је за 4% или 204.817 КМ више у односу на првобитни буџет. Расходи планирани нацртом ребаланса буџета за ову годину су у износу 5.063.980 КМ, што је 10%  или 468.605 КМ више у односу на првобитни буџет.

Одборници су усвојили извјештај о раду ЈПУ „Србија“ за радну 2022/23, али и упознали се са Информацијама о раду ЈУ СШЦ „Лазар Ђукић“ Рибник, ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“ Рибник, ЈУ ОШ „Никола Мачкић“ Доња Превија, ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Ситница за школску 2022/23 и почетак 2023/24 године и ЈПШ Шуме Републике Српске а.д. Соколац, ШГ Рибник за период од 01.01.2023. до 31.08.2023. Наше највеће предузеће, ШГ Рибник, које запошљава око 300 радника, протеклих 8 мјесеци пословало је позитивно са добитком од 65.642,32 КМ.

Поред тога, одборници су усвојили Извјештај о реализацији Програма подстицаја пољопривредне производње на подручју општине Рибник за 2022. годину и Извјештај о реализацији Плана утрошка средства од накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју општине Рибник за 2022. годину.

Подели: