Новости

15 фебруар, 2024.

ОДЛУКA о додјели студентских и ученичких стипендија за 2024. годину

Број: 01-67-1-82/24

Датум: 15.02.2024. године

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), члана 66. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број 05/17), Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2024. годину бр. („Службени гласник општине Рибник“, број 9/23), Одлуке о стипендирању студената и ученика у општини Рибник („Службени Гласник општине Рибник“, број 13/19), Одлуке о висини мјесечног износа стипендије за 2024. годину бр. 01-67-1-80/24 од 07.02.2024. године, приједлога Комисије за додјелу студентских и ученичких стипендија, те приговора студената и ученика на Прелименарну листу, Начелник општине д о н о с и:

 

ОДЛУКУ

о додјели студентских и ученичких стипендија за 2024. годину

 

Члан 1.

 

Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава планираних Буџетом општине за 2024. годину на позицији  416124 – текуће помоћи ученицима и студентима у области образовања – стипендије, потрошачка јединица 00500301 – Одјељење за општу управу.

Општинска стипендија за 2024. годину одобрава се студентима и ученицима, како слиједи:

 

 

СТУДЕНТИ

 

ГОДИНА

 

 1. Драгана Малешевић                                   Медицински факултет – Стоматологија,

 

IV ГОДИНА

 

 1. Стефан Кљајић                                Саобраћајни факултет (4.категорија) 30%,
 2. Јелена Бањац                                    ПМФ - Математика и информатика,
 3. Душана Бањац                                 Апеирон – пословна економија,
 4. Бранка Ђукић                                  ФФ – Педагогија,
 5. Кристина Кевац                              ПМФ – Биологија,
 6. Јована Мандић                                 ФПН – Социјални рад,
 7. Марија Галић                                               ФПН – Социјални рад,
 8. Радана Јерковић                              ФПН – Социјални рад,
 9. Момчило Травар,                             ЕТФ – Електроенергетика,
 10. Јелена Јовишић                                ФФ – Педагогија,
 11. Николина Антонић                         Факултет безбједносних наука,

 

III  ГОДИНА

 

 1. Николина Савић                             Академија умјетности, (просјек 9,1), 50%,
 2. Стевка Станишић                            Медицински факултет - Сестринство, (4.категорија) 30%,
 3. Божана Ђукић                                  Економски факултет
 4. Дејан Бањац                                     Факултет физичког васпитања и спорта,
 5. Сања Милетић                                 ФФ - Предшколско васпитање,
 6. Душка Арамбашић                          Факултет пословне економије,
 7. Милица Радојчић                            Академија умјетности,
 8. Марија Савић                                               Економски факултет,
 9. Милијана Шолић                             ФФ – њемачки језик,
 10. Дајана Јелић                                     Факултет безбједносних наука,
 11. Данило Тодоровић                          ЕТФ – Рачунарство и информатика,
 12. Анђела Врачар                                 Економски факултет,
 13. Милан Марковић                             Шумарски факултет,
 14. Крстина Малешевић                                   Медицински фак. – Санитарно инжењерство,
 15. Славица Лукић                                Пољопривредни факултет,
 16. Бранка Ђурагић                               Факултет безбједносних наука,
 17. НевенаТодоровић                            ФПН – Социјални рад,
 18. Никола Зељкић                                Саобраћајни факултет,

 

II  ГОДИНА

 

 1. Бојана Стојаковић                           Медицински факултет,
 2. Душка Бањац                                               ФФ – енглески језик,
 3. Милица Кевац                                 ПМФ – Просторно планирање,
 4. Марија Ђаковић                              ФФ – Учитељски студиј,
 5. Андреја Бањац                                 Академија умјетности,
 6. Теа Ђукић                                         Факултет за пословне студије,
 7. Јелена Дмитровић                           Медицински факултет,
 8. Жељка Николић                              ЕТФ – Рачунарство и информатика,
 9. Бојана Дујић                                     Факултет за пословне студије,
 10. Вања Симић                                    Факултет безбједносних наука,
 11. Светозар Дмитровић                                   Шумарски факултет,
 12. Гордана Ђурагић                             Економски факултет,
 13. Драгана Каурин                               Факултет здравствених наука -Физиотерапија,
 14. Далибор Гаврановић                                   ФФ – Енглески језик.

 

ГОДИНА

 

 1. Милица Ђуричић                            Медицински факултет - Физиотерапија, (пријемни       97,13), 30%,
 2. Илијана Каурин                               ПМФ – Физика, (пријемни 93,7), 30%,
 3. Милица Врачар                                Медицински факултет,
 4. Сара Пролић                                    ФФ – Педагогија,
 5. Невена Чутура                                 ФФ – Психологија,
 6. Марија Зелић                                               Правни факултет,
 7. Симона Стојановић                        ФПН – Новинарство и комуникологија,
 8. Магдалена Марковић                      Технолошки факултет,
 9. Александра Баруџија                      Факултет здравствених наука - Сестринство,
 10. Милош Никић                                 Економски факултет,
 11. Василије Пуцар                               Шумарски факултет,
 12. Никола Мацановић                         Шумарски факултет,
 13. Слађана Томић                                Факултет физичког васпитања и спорта,
 14. Александра Ћубић                          Факултет пословне економије,
 15. Гордана Јуришић                             Економски факултет,
 16. Блажен Бјелић                                  Транспортно инжењерство,
 17. Валентина Козомара                                   ФФ – Предшколско васпитање,
 18. Данијела Амиџић                            Факултет безбједносних наука,
 19. Милица Малешевић                                   Правни факултет.

 

УЧЕНИЦИ

 

 1. Милица Тепић                                 4 разред, просјек 5,00,
 2. Дарио Станаревић                           4 разред, просјек 4,91,
 3. Божана Зелић                                               4 разред, просјек 4,91,
 4. Добрила Зелић                                 4 разред, просјек 4,81,
 5. Драган Јерковић                              3 разред, просјек 4,97,
 6. Тања Симић                                      3 разред, просјек 4,93,
 7. Никола Мандић                               3 разред, просјек 4,93,
 8. Павле Ђукић                                     3 разред, просјек 4,93,
 9. Анђела Касаповић                           3 разред, просјек 4,89,
 10. Дијана Грабеж                                  3 разред, из вишечлане породице, просјек 4,58,
 11. Ивана Јањић,                                               2 разред, дијете РВИ II категорије.

 

Члан 2.

 

Средства из члана 1. ове Одлуке распоређиваће се на текуће рачуне студената и ученика равномјерно на мјесечне квоте према Уговору између Начелника и сваког студента и ученика именованог у члану 1. ове Одлуке.

 

Члан 3.

 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за финансије.

 

Члан 4.

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Небојша Караћ

 

Подели: