Новости

26 фебруар, 2024.

Одјељење за привреду Општинске управе општине Рибник даје: О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи да је Законом о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак у порески систем Републике Српске уведен посебан обвезник пореза на приходе од пољопривреде - мали пољопривредник.

Према новим одредбама Закона о порезу на доходак, мали пољопривредник је физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац комерцијалног или некомерцијалног пољопривредног газдинства и лице чији годишњи приход по основу успешности пољопривредне дјелатности не прелази износ од 50.000 КМ.

С тим у вези, мали пољопривредници који су остварили приход у току претходне године плаћају порез на доходак у односу на остварени приход, осим малих пољопривредника чији је остварени приход мањи од 12.000 КМ на годишњем нивоу и нису дужни да плаћају порез.

„Дакле, порез на доходак плаћају мали пољопривредници који остваре приход од 12.000 КМ до 25.000 КМ годишње, у износу од 200 КМ годишње, и мали пољопривредници који остваре приход од 25.000 КМ до 50.000 КМ годишње, који плаћају порез на доходак. у износу од 400 КМ на годишњем нивоу“, саопштено је из Пореске управе РС.

Обвезник који намерава да се опорезује као мали пољопривредник дужан је да Пореској управи достави изјаву о испуњености прописаних услова и висини прихода оствареног у претходној години најкасније до 28. фебруара текуће године.

Изјава и пријава за стицање статуса малог пољопривредника подноси се на Обрасцу 1012 – Захтев за стицање статуса малог пољопривредника.

На основу поднетог Захтева за стицање статуса малог пољопривредника и биланса успеха, Пореска управа доноси решење о пореској обавези малог пољопривредника.

Порез се плаћа до 30. јуна текуће године за претходну годину, а ова обавеза малих пољопривредника биће утврђена на прописан начин и за 2023. годину.

Поред тога, обавештавају обвезнике на које се односе ове измене и допуне Закона о порезу на доходак, да је законом прописано и да лице које испуњава услове прописане законом за плаћање пореза на доходак као мали пољопривредник, а које не поднесе Образац 1012. до 28. Пореској управи фебруара текуће године за претходну годину порез на приход од пољопривреде утврђује се подношењем Обрасца 1004 – Годишња пореска пријава за порез на доходак, која се подноси Пореској управи до 31. марта текуће године. за претходну годину.

На исти начин своју обавезу утврђују и пријављују пољопривредници чији је годишњи приход већи од 50.000 КМ, те пољопривредници који не испуњавају услове за стицање статуса малог пољопривредника.

 

PLAKAT - Mali poljoprivrednik - 2024

Подели: