Новости

15 април, 2024.

РАНГ ЛИСТA правних и физичких лица који испуњавају услове за обављање техничког прегледа објеката изграђених на подручју општине Рибник

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА РИБНИК

НАЧЕЛНИК

Комисија за преглед приспјелих пријава по Јавном конкурсу за правна и физичка лица заинтересована за вршење техничког прегледа објеката изграђених на подручју општине Рибник

 

Број: 01-360-63-13/24

Датум: 12.04.2024.године

На основу тачке 7. Јавног  конкурса за подношење пријава за учешће у раду комисија за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Рибник, број: 01-360-63/24 од 11.03.2024. године, Комисија за преглед приспјелих пријава по Јавном конкурсу за правна и физичка лица заинтересована за вршење техничког прегледа објеката изграђених на подручју општине Рибник, објављује:

 

РАНГ ЛИСТA

правних и физичких лица који испуњавају услове за обављање техничког прегледа објеката изграђених на подручју општине Рибник

 

 Након комисијског прегледа и обраде приспјелих пријава, усвојена је ранг листа правних и физичких лица која испуњавају услове за обављање техничког прегледа објеката на подручју општине Рибник, како слиједи:

 

  1. „УНИС“ институт за екологију, заштиту на раду и заштуту од пожара из Пала;
  2. „ПЛАН“ д.о.о из Бања Луке;
  3. Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ д.о.о. из Бања Луке;
  4. „ПРОТЕХНИК“ д.о.о. из Источног Сарајева;
  5. „ТИМАРАЦ-ПРОЈЕКТ“ д.о.о из Бања Луке;
  6. „РАДИС“ д.о.о. из Источног Сарајева;
  7. „РОУТИНГ“ д.о.о. из Бања Луке;
  8. Бранко Штула дипл. инж. грађевинарства из Бања Луке,  ул. Паве Радана бр. 12.;
  9. Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. из Бања Луке.

           

Усвoјена ранг листа, биће објављена на огласној плочи Општинске управе Рибник и службеној интернет страници општине Рибник.

 

КОМИСИЈА

1. ___________________________;

  Мирко Милетић, предсједник

2.  ___________________________;

    Горан Савић, члан

   3. ___________________________.

    Ђорђо Галић, члан

Подели: