Odjelјenje za privredu

Odjeljenje za privredu
Načelnik odjeljenja:  Mirko Miletić- diplomirani ekonomista
Kancelarija broj: 19
Telefon/faks: 050/430-074
E-mail: finansije@opstinaribnik.org

Kratka biografija
Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci stekao zvanje Diplomirani ekonomista, a zatim zasnovao radni odnos u Opštinskoj upravi Ribnik. Radio na finansijsko-računovodstvenim poslovima, zatim poslovima Tržišnog inspektora, te na poslovima Šefa odsjeka za računovodstvo i trezor. Trenutno obavlja funkciju Načelnika Odjeljenja za privredu.

 

NADLEŽNOSTI ODJELjENјA ZA PRIVREDU I FINANSIJE:

– izvršava i obezbjeđuje izvršavanje Zakona i drugih propisa i opštih akata u oblasti poslovanja preduzeća i privatnog preduzetništva, građevinske i prevozničke djelatnosti, snabdijevanja, trgovine, ugostitelјstva, rada i radnih odnosa, statistike, razvojnog plana rada,  šumarstva, lova i ribolova,

– primjenjuje propise Skupštine opštine i Načelnika opštine, prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu na rješavanje i predlaže rješavanje pitanja u tim oblastima,

– priprema za Skupštinu opštine i Načelnika opštine razvojne planove, nacrte i prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata,

– priprema analitičko-informativne i druge materijale za oblasti iz svog djelokruga,

– prati stanje privrede na području opštine i regije,

– analizira i podstiče osnivanje novih preduzeća,

– uspostavlјa saradnju na regionalnom i širem nivou,

– vrši poslove iz oblasti nevladinog sektora,

– izrađuje srednjoročne i godišnje programe razvoja po nalogu Načelnika opštine,

– učestvuje u izradi strategije i politike ekonomskog razvoja opštine,

– izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih prava i opštih akata u oblasti prostornog uređenja, urbanizma, građevinarstva, stambenih i komunalnih poslova, saobraćaja, zaštite čovjekove okoline, poslova održavanja, zaštite, korištenja i upravlјanja lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u okviru propisane nadležnosti i odgovorno je za stanje u tim oblastima u granicama svojih ovlaštenja,

– izvrašava i sprovodi zakone i druge propise koji se odnose na  poslove izdavanja urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, tehničkog pregleda i izdavanja upotrebne dozvole,

– vrši kontrolu investiciono tehničke dokumentacije,

– vrši nadzor u oblasti građenja i zaštite životne sredine,

– vrši poslove vezane za otkup stanova,

– vrši kontrolu korištenja gradskog građevinskog zemlјišta i predlaže naknade za korištenje,

– vrši poslove iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje (vodovod i kanalizacija),

– vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove iz svog djelokruga,

– izvršava i sprovodi propise Skupštine Opštine i Načelnika Opštine,

– priprema nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština Opštine i Načelnik Opštine iz svog djelokruga,

– vrši i druge poslove koje mu u skladu sa Zakonom povjeri Skupština opštine i Načelnik opštine.

(2) Odsjek za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove:

–    izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa  i opštih akata u oblasti prostornog uređenja, urbanizma, građevinarstva, stambenih i komunalnih poslova, saobraćaja, zaštite čovjekove okoline, poslova održavanja, zaštite, korištenja i upravlјanja lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u okviru propisane nadležnosti,

–    izvrašava i sprovodi zakone i druge propise koji se odnose na  poslove izdavanja urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, tehničkog pregleda i izdavanja upotrebne dozvole,

–    vrši kontrolu investiciono tehničke dokumentacije,

–    vrši nadzor u oblasti građenja i zaštite životne sredine,

–    vrši poslove vezane za otkup stanova,

–    vrši kontrolu korištenja gradskog građevinskog zemlјišta i predlaže naknade za korištenje,

–    vrši poslove iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje (vodovod i kanalizacija)

–    vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove  iz svog djelokruga,

–    izvršava i sprovodi propise Skupštine Opštine i Načelnika Opštine,

–    priprema nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština Opštine i Načlenik Opštine iz svog djelokruga

–    vrši i druge poslove koje mu u skladu sa Zakonom povjeri Skupština opštine i Načelnik opštine.
 

Trenutna temperatura

Gornji Ribnik

Danas, 11. Avgust 2020
Izlazak sunca: 05:52
Zalazak sunca: 20:03
01:00-06:00

Vedro

Vedro
20 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Kalendar

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30