Март 19, 2020 13:54

Начелник општине Рибник доноси Наредбу о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (COVID-19)

Број: 01 – 339 – 86 – 7 /20
Датум: 19.03.2020. године
 
На основу члана 22. став (1) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), тачке 2) подтачке в), тачке 4) Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом Корона (ЦОВИД-19) у Републици Српској, Републичког штаба за ванредне ситуације, број: 01-3/20 од 17.03.2020. године, те члана 66. и 87. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник бр. 05/17), Начелник општине д о н о с и: 
 
Н А Р Е Д Б У
о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19)
 
1. Овом Наредбом прописују се мјере у циљу превенције ширења новог вируса Корона (ЦОВИД-19) болести на запослене у Општинској управи општине Рибник, као и спречавање  истих на даље ширење на подручју општине Рибник.
 
2. У циљу превенције и спречавања ширења заразе предузимају се следеће ванредне мјере:
 
  а) Ограничава се рад Општинске управе општине Рибник, увођењем скраћеног радног времена у периоду од: 20.03.2020. до 30.03.2020. године и то од: 07:30 до 13:00 часова;
    
 б) У свим организационим јединицама Општинске управе забрањује се непотребно кретање и задржавање у ходницима, службеним просторијама и у шалтер сали, а запосленим се налаже да радне активности обављају телефонским или електронским путем уз минималан контакт са странкама и другим запосленим.
 
 в) Кориштење возног парка Општинске управе организује се тако што се једно од два  службена моторна возила ставља на располагање општинском Комуналном полицајцу, ради предузимања ванредних мјера на терену и надзора над спровођењем истих, док се друго задржава за потребе Општинске управе Рибник.
 
 г) Задужује се Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности да одреди једног од запослених који ће регулисати улазак, боравак и излазак странака из шалтер сале Општинске управе Рибник, како би се ограничио број особа које истовремено могу да уђу и бораве у шалтер сали и осталим просторијама Општинске управе. 
 
 д)  Налаже се свим Начелницима одјељења да у свим оранизационим јединицама Општинске управе општине Рибник организују рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста, а остала лица упутити на рад од куће или на рад код куће.
 
3. За непоштовање одредби из тачке 2. Наредбе и непоступање по истим, Начелник општине и руководиоци организационих јединица предузеће дисциплинске мјере и то као теже повреде радне обавезе у виду угрожавања живота и здравља других запослених, сходно одредбама Закона о раду и Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.
 
4. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“.
 
Начелник општине
Небојша Караћ
Подијели:
Tags:

Тренутна температура

Gornji Ribnik

Данас, 11. Август 2020
Излазак сунца: 05:52
Залазак сунца: 20:03
06:00-12:00

Ведро

Ведро
19 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Календар

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31