Мај 11, 2020 15:13

Начелник општине Рибник доноси Наредбу о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом ( на територији општине Рибник)

Број:01-339-86-25/20
Датум; 11.05.2020. године
 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр.90/17),члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.13/17), члана 66. и 87. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник бр. 05/17),Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона у Републици Српској бр.32-1/20 од 08.05.2020. године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник општине   доноси:
 
Н А Р Е Д Б У
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом( на територији општине Рибник
 
У циљу превенције ширења вируса корона  на територији општине Рибник  и заштите и спасавања становништа:  
1. Забрањују се до 25.05.2020. године  
сва јавна окупљања и 
окупљања рекреативног карактера и други неформали облици организовања и окупљања.
 
2. Ограничава се рад до 25.05.2020. године у временском периоду који не нарушава трајање полицијског часа : 
трговинама на велико,
трговинама  на мало прехрамбеном и непрехрамбеном робом,
субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача, 
угоститељским објектима за исхрану и пиће,
приватним стоматолошким амбулантама,
фризерским и козметичким салонима и другим субјектима услужних и занатских дјелатности,
бензинским пумпама  и плинским пумпним станицама  за дио пумпе и станице  у којем је смјештен продајни и угоститељски објекат, а без временског ограничавања рада  када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина. 
 
3. У периоду из тачке 2. ове Наредбе угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја као и услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са временским ограничењем из тачке 2. ове Наредбе.
 
4. Сви субјекти из тачке 2. Наредбе дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења ЦОВИД 19 болести на радном мјесту као и упутствима  за постепено ублажавање мјера у предметним областима рада.
 
5. Сви субјекти из тачке 2. Наредбе могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске.”
 
6. Општинска управа ће радити у сладу са закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације, важећом Наредбом о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) и инструкцијама  Министарства управе и локалне самоуправе, а с тим у вези : 
на улазу у све службене просторије биће ограничен број особа које могу истовремено да уђу и бораве у просторијама управе,
биће онемогућено задржавање у просторијама и прављење дужих редова у затвореном простору,
биће неопходно одржавати растојање између грађана у затвореном простору од најмање два метра ,
биће предузете мјере  дезинфекције  и појачане хигијене и 
сви запослени у општинској управи као и грађани који бораве у просторијама управе су дужни носити заштитну маску и рукавице. 
 
7. Предузећа и установе чији је оснивач општина Рибник дужне су организовати рад у складу са важећим наредбама републичког и општинског Штаба за ванредне ситуације.
 
8. Задужује се комунални полицајац и други овлаштени службеници општинске управе да у провођењу ове наредбе обезбједе поштовање исте од стране напријед наведених субјекта.
 
9. Контролним органима се налаже да се непоштовање ових мјера кажњава у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести и Кривичним законом.
 
10. О извршењу задатака из ове наредбе надлежни из тачке 8. ће свакодневно обавјештавати комаданта Штаба за ванредне ситуације.
 
11. Овом Наредбом ставља се ван снаге Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији општине Рибник бр. 01-339-86-18/20 од 27.04.2020. године.
 
12. Ова Наредба ступа на снагу 11.05.2020. године  и примјењиваће се до 25.05.2020. године, а  биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник”.
 
Начелник општине
Небојша Караћ
Подијели:
Tags:

Тренутна температура

Gornji Ribnik

Данас, 31. Мај 2020
Излазак сунца: 05:11
Залазак сунца: 20:30
01:00-06:00

Ведро

Ведро
10 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Календар

S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31