Јун 18, 2020 10:45

О Г Л А С о продаји половног путничког моторног возила у возном стању у власништву општине Рибник

Број: 01-404-87-3/20
Датум: 18.06.2020. године
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 66. и 78. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број: 05/17), и Одлуке СО Рибник, број: 02-404-87-1/20 од 05.06.2020. године, Начелник општине Рибник, о б ј а в љ у ј е:
 
О Г Л А С 
о продаји половног путничког моторног возила у возном стању у власништву општине Рибник
 
 
I  ПРЕДМЕТ  ЈАВНОГ ОГЛАСА
 
Продаја путем лицитације путничког моторног возила у возном стању у власништву општине Рибник.
 
 
II  ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
 
Путничко моторно возило марке: Фолксваген; тип: 7ДБ; комерцијални опис: ТРАНСПОРТЕР; број шасије: WВ2ЗЗЗ70З2X032362; број мотора: АБЛ282489; радни обим мотора: 1896; врста горива: дизел; максимална снага: 502 КW; еко карактеристике: ЕУРО 2; облик каросерије: АФ вишенамјенско возило; боја: бијела; број сједишта: 9; година производње: 2001; маса возила: 1507 КГ. Возило није регистровано.
 
Почетна продајна цијена возила износи: 3.517,87 КМ.
 
III ВРИЈЕМЕ И УСЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ
 
Предметна лицитација ће се обавити путем отварања понуда у запечаћеним ковертама. Отварање понуда достављених у року утврђеним овим огласом извршиће се дана 03.07.2020. године у 12:00 часова у Скупштинској сали општине Рибник, Трг 9. Јануара бб, Горњи Рибник.
 
Да би лицитација могла бити одржана потрбно је да пристигну најмање двије пријаве са доказом о уплаћеној кауцији.
 
IV НАЧИН ПРОДАЈЕ
 
Продаја се врши по начелу „виђено-купљено“ без накнадних приговора и рекламација које се односе на стање возила које је предмет лицитације.
 
Путничко возило које је предмет лицитације налази се испред зграде Општине Рибник, Трг 9. Јауара бб, Горњи Рибник и може се погледати сваког радног дана у времену од 08:00 до 15:00 часова.
 
 
V УСЛОВИ ПРОДАЈЕ И РОК ЗА ПРИЈАВУ
 
Својство учесника на лицитацији може стећи свако домаће и страно физичко и правно лице тако што ће се:
 
-Пријавити на лицитацију путем попуњеног Обрасца за пријаву (Образац се може преузети у шалтерској сали Општинске управе Рибник или преузети са службене интернет старнице Општине Рибник)
-Уплатити кауцију у износу од 10% од почетне продајне цијене на жиро рачун Општине Рибник број: 5620990001101929, отворен код НЛБ Банке а.д. Бања Лука, ЈРТ Општина Рибник.
 
Пријаве за учешће на лицитацији са доказом о уплати кауције (копија уплатнице), подносе се путем поште на адресу Општина Рибник, Трг 9. Јануар бб  79288 Рибник или предајом у шалтер сали Општинске управе општине Рибник и то у затвореној коверти са назнаком „Пријава за лицитацију путничког моторног возила,“ Комисија за лицитацију половног аутомобила.
 
Пријаве за учешће на лицитацији могу се поднијети до 02.07.2020. године до 11:00 часова, а неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
 
VI НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
 
По извршеној лицитацији у року од 3 (три) дана сачиниће се купопродајни уговор са купцем путничког моторног возила које је предмет лицитације. Купац је дужан у року од 3 (три) дана од дана закључивања уговора уплатити износ купородајне цијене возила, с тим да ће се уплаћена кауција урачунати у купородајну цијену.
 
Учесницима лицитације који нису купили предметно возило, поврат уплаћене кауције ће се извршити путем Јединственог  рачуна трезора Општине Рибник у року од 7 (седам) дана од дана одржане лицитације.
 
Купцу који одустане од закључивања купородајног уговора или по истеку рока за закључивање одустане од истог уплаћена кауција неће бити враћена.
 
VII  ВРИЈЕМЕ И НАЧИН ПРЕДАЈЕ У ПОСЈЕД
 
Путничко моторно возило ће се предати купцу по закључењу купородајног уговора и прилагању доказа о извршеном плаћању потпуног износа купопродајне цијене предметног возила од стране купца.
 
VIII ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОГЛАСА
 
Контакт особа задужена за додатне информације је Галић Ђорђо, службеник Општинске управе Рибник, мобилни телефон: 066/405 052.
Овај оглас биће објављен на службеној итернет страници општине Рибник и на Огласној табли Општинске управе општине Рибник.
 
Начелник општине
Небојша Караћ
 
Подијели:
Tags:

Тренутна температура

Gornji Ribnik

Данас, 4. Август 2020
Излазак сунца: 05:44
Залазак сунца: 20:13
18:00-00:00

Јача киша

Јача киша
22 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Календар

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31