Одјељење за финансије

 

Начелник одјељења: Радмила Галић, дипломирани економиста

Адреса: Улица Раде Јованића  бб  78288 Рибник

Телефон: 050/430-079

Фаx: 050/430-070

E-mail: racunovodstvo@opstinaribnik.org

 

 

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ:

- координација рада и сарадња са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним

- организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења,

- координација рада са другим организационим јединицама у општинској управи,

- израда преднацрта, нацрта и приједлога Буџета и контрола намјенског кориштења средстава буџета,

- израда финансијских извјештаја, у складу са Правилником о финансијском извјештавању,

- праћење прихода и извршење расхода буџета,

- управљање и контрола новчаних прилива и одлива средстава,

- контрола правилности и законитости кориштења буџетских средстава,

- праћење остваривања јавних прихода општине,

- усаглашавање евиденција о јавним приходима са банкама и надлежним пореским органима,

- прати извршење буџета, по носиоцима и корисницима средстава,

- плаћа обавезе буџетских корисника, прикупља и систематизује податке о уговорима и реализованим кредитима, донацијама и гаранцијама,

- финансијско, материјално и рачуноводствено пословање општинске управе и других корисника који се финансирају из буџета општине,

- израда Програма рада и извјештаја о раду Одјељења,

- примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине, прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу на рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима,

- припрема за Скупштину општине и Начелника општине развојне планове, нацрте и приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката,

- припрема аналитичко-информативне и друге материјале за области из свог дјелокруга,

- обавља и друге послове по налогу Начелника.

Тренутна температура

Gornji Ribnik

Данас, 11. Август 2020
Излазак сунца: 05:52
Залазак сунца: 20:03
06:00-12:00

Ведро

Ведро
19 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Календар

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31