ЈУ Центар за социјални рад

НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЈУ "Центар за социјални рад Рибник"

АДРЕСА: Доња Превија бб, Рибник

Директор: Санела Лучар

Социјални радници: Милана Милановић, Биљана Бркић

Педагог: Душка Крндија

тел. 050/490-224, 050/490-225

е-mail: csrribnik@gmail.com

 

НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 •   спроводи поступак посредовања - медијације у породичним односима (мирење и нагодба);
 •     доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити  права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права;
 •     доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици коју је тражио други овлашћени тужилац;
 •     пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у породици;
 •     спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља;
 •     врши попис и процену имовине лица под старатељством;
 •     сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени васпитних налога;
 •     спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела;
 •     подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за малолетнике;
 •     присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, саслушање других лица), ставља предлоге и упућује питања лицима која се саслушавају;
 •     доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под којима малолетник живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања;
 •     присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела;
 •     обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или бекства малолетника;
 •     стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза;
 •     проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере;
 •     проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује помоћ породици у коју је малолетник смештен;
 •     спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи;
 •     стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравака у установи за васпитавање и образовање малолетника,
 •     доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних мера о чијем се извршењу стара;
 •     предлаже суду доношење одлуке о трошковима извршења васпитних мера;
 •     обавља друге послове утврђене законом.

Такође, центар у вршењу јавних овлашћења пружа услуге социјалног рада и покреће судске поступке када је законом на то овлашћен.

Тренутна температура

Gornji Ribnik

Данас, 14. Август 2020
Излазак сунца: 05:56
Залазак сунца: 19:59
18:00-00:00

Повремено киша

Повремено киша
26 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Календар

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31