Руководство скупштине општине

Скупштина општине Рибник има предсједника и потпредсједника Скупштине општине.
Скупштина има секретара и стручну службу.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предсједник Скупштине општине бира се на конститутивној сједници скупштине општине из реда одборника, на временски период трајања мандата скупштине, већином гласова изабраних одборника.

Предсједник Скупштине обавља функцију професионално.

Надлежности Предсједник Скупштине општине:

 • представља Скупштину општине,
 • сазива сједнице Скупштине и њима предсједава,
 • потписује акта које доноси Скупштина и
 • обавља друге послове утврђене Законом, Статутом, Пословником и другим актима Скупштине општине.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Потпредсједник Скупштине општине бира се на конститутивној сједници скупштине општине из реда одборника, на временски период трајања мандата скупштине, већином гласова изабраних одборника.

Потпредсједник Скупштине своју функцију обавља волонтерски.

Надлежности Потпредсједника Скупштине општине:

 • обавља послове које му повјери предсједник Скупштине у оквиру својих овлашћења,
 • замјењује предсједника Скупштине у његовој одсутности и
 • обавља друге послове утврђене Пословником и другим актима Скупштине.

Потпредсједник Скупштине општине Рибник је господин Душан Барјактаревић.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Секретара Скупштине општине бира и именује Скупштине општине на вријеме трајања свог мандата, из реда дипломираних правника са најмање пет година радног искуства у струци и положеним стручним испитом за рад у административној служби или правосудним испитом.

Скупштина општине бира и именује секретара Скупштине општине након проведеног поступка јавног оглашавања, у складу са Законом, већином гласова од укупног броја одборника, а на вријеме трајања мандата Скупштине општине.

Надлежности секретара Скупштине општине

 • руководи стручном службом Скупштине,
 • у сарадњи са предсједником Скупштине и Начелником Општине припрема приједлоге материјала за дневни ред сједница Скупштине,
 • обезбјеђује услове за рад Скупштине општине,
 • пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине и
 • обавља друге послове утврђене Статутом и пословником Скупштине општине.
 • Секретар Скупштине општине је госпођа Горана Зељкић, дипл. правник

Тренутна температура

Gornji Ribnik

Данас, 11. Август 2020
Излазак сунца: 05:52
Залазак сунца: 20:03
06:00-12:00

Ведро

Ведро
19 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Календар

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31