JP Srpske Šume

Direktor: Darko Vračar
 

Osnovna djelatnost ŠG Ribnik je uzgoj i zaštita šuma. Radi lakše organizacije posla gazdinstvo je podijeljeno na četiri radne jedinice.

U gazdinstvu postoji i sektor za lovstvo koji se bavi uzgojem i zaštitom divljači u privrednom i sportskom dijelu lovišta Ribnik.

U sklopa ovog gazdinstva posluje i motel Vučija poljana.

 

Tel.

050/431-012

Fax.

050/431-016

Email:

ribnik@sumers.org

Adresa:

Раде Јованића бб

Podeli: