Новости

06 јул, 2023.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОБНАВЉАЊУ РЈЕШЕЊА О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНИ ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ДРВЕТА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У НАСЕЉУ ПРЕВИЈА   ИНВЕСТИТОРУ „СТАНИШИЋ“ Д.О.О РИБНИК

Број: 04-96-9-44/17

Датум: 03.07.2023. године

 

На основу  члана  94. Став (3) Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15, 70/20), Одјељење за привреду обавјештава заинтересовану јавност:

 

О ОБНАВЉАЊУ РЈЕШЕЊА О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ

ЗА ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНИ ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ДРВЕТА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У НАСЕЉУ ПРЕВИЈА   ИНВЕСТИТОРУ „СТАНИШИЋ“ Д.О.О РИБНИК

           

Дана 28.07.2022. године инвеститор „Станишић“ д.о.о Рибник Рибник поднио је захтјев Одјељењу за привреду Општинске управе општине Рибник, за обнављање еколошке дозволе за производно-пословни погон за прераду дрвета са пратећим садржајима у насељу Превија на локацији означеној као к.ч. 368/4 к.ч. 371/4 ПЛ број: 355 КО Превија и к.ч. 373/1 ПЛ број: 69 КО Превија

Уз захтјев за обнављање еколошке дозволе инвеститор је приложио потребну документацију у складу са чланом 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошке дозволе (Службени гласник републике Српске 28/13 104/17)

Цијенећи наведену документацију  и препоруке Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Рјешењем број: 15.04-96-171/22 од дана 10.05.2023. године , Одјељење за привреду општине Рибник утврдило је да су испуњени сви услови предвиђени одредбама Закона о заштити животне средине,  те је донијело рјешење којим се обнавља еколошка дозвола за поменути објекат.

 

Начелник одјељења

Мирко Милетић, дипл.ек.  

Подели: