Новости

08 април, 2024.

Приједлог плана управљања спомеником  природе „врела сане“ за период 2024-2034. године

На основу члана 15. Закона о заштити природе  (Службени гласник РС број: 20/14), Одјељење за привреду, обавјештава заинтересовану јавност о

Стављању на увид јавности приједлог плана управљања спомеником  природе „врела сане“ за период 2024-2034. године

Јавно предузеће шумарства „Шуме Републике Српске“, Шумско газдинство „Лисина„ Мркоњић Град, Шумско газдинство „Рибник„ Рибник, као управљач заштићеног подручја Споменик природе „Врела Сане“ доставило је Министарству за просторно уређење, грађење и заштиу животне средине Републике Српске Приједлог плана управљања Спомеником природе „Врела Сане“ за период од 2024-2034. године.

            У складу са чланом 15. Закона о заштити природе  (“Службени гласник РС”, број: 20/14), током израде аката о заштити природних вриједности, планова управљања, као и других аката који се доносе сходно Закону о заштити природе, осигурава се учешће заинтересоване јавности, путем јавног увида.

Општина Рибник , на чијем се локалитету налази подручје објављује почетак јавног увида у Приједлог плана управљања Спомеником природе „Врела Сане“ за период од 2024-2034. године путем огласне плоче у згради Општинске управе општине Рибник и на званичној web страници општине Рибник.

Заинтересована јавност може доставити примједбу или мишљење у року од 30 дана од дана објављивања Приједлога плана управљања Спомеником природе „Врела Сане“ за период од 2024-2034. године, у писаној форми поштом на адресу општина Рибник, Одјељење за привреду, Трг девети јануар, 79288 Горњи Рибник, или лично у центру за пружање услуга грађанима (Шалтер сала) или на e-mail: z.stojicic@mgr.vladars.net.

            Све предметне примједбе и мишљења, као и мишљење општине Рибник биће прослеђени Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС на даље поступање.

Начелник одјељења

Мирко Милетић, дипл. ек.

 

ПЛАН УПРАВЉАЊА 

Подели: