Novosti

08 april, 2024.

Prijedlog plana upravljanja spomenikom  prirode „vrela sane“ za period 2024-2034. godine

Na osnovu člana 15. Zakona o zaštiti prirode  (Službeni glasnik RS broj: 20/14), Odjeljenje za privredu, obavještava zainteresovanu javnost o

Stavljanju na uvid javnosti prijedlog plana upravljanja spomenikom  prirode „vrela sane“ za period 2024-2034. godine

Javno preduzeće šumarstva „Šume Republike Srpske“, Šumsko gazdinstvo „Lisina„ Mrkonjić Grad, Šumsko gazdinstvo „Ribnik„ Ribnik, kao upravljač zaštićenog područja Spomenik prirode „Vrela Sane“ dostavilo je Ministarstvu za prostorno uređenje, građenje i zaštiu životne sredine Republike Srpske Prijedlog plana upravljanja Spomenikom prirode „Vrela Sane“ za period od 2024-2034. godine.

            U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti prirode  (“Službeni glasnik RS”, broj: 20/14), tokom izrade akata o zaštiti prirodnih vrijednosti, planova upravljanja, kao i drugih akata koji se donose shodno Zakonu o zaštiti prirode, osigurava se učešće zainteresovane javnosti, putem javnog uvida.

Opština Ribnik , na čijem se lokalitetu nalazi područje objavljuje početak javnog uvida u Prijedlog plana upravljanja Spomenikom prirode „Vrela Sane“ za period od 2024-2034. godine putem oglasne ploče u zgradi Opštinske uprave opštine Ribnik i na zvaničnoj web stranici opštine Ribnik.

Zainteresovana javnost može dostaviti primjedbu ili mišljenje u roku od 30 dana od dana objavljivanja Prijedloga plana upravljanja Spomenikom prirode „Vrela Sane“ za period od 2024-2034. godine, u pisanoj formi poštom na adresu opština Ribnik, Odjeljenje za privredu, Trg deveti januar, 79288 Gornji Ribnik, ili lično u centru za pružanje usluga građanima (Šalter sala) ili na e-mail: z.stojicic@mgr.vladars.net.

            Sve predmetne primjedbe i mišljenja, kao i mišljenje opštine Ribnik biće prosleđeni Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS na dalje postupanje.

Načelnik odjeljenja

Mirko Miletić, dipl. ek.

 

PLAN UPRAVLjANjA 

Podeli: