Sve novosti

29 februar, 2024.

POZIV POSJEDNICIMA PARCELA 7/31-1, u K.O. Dolovi

Broj: 01- 477-1/24

Datum :29.02.2024. godine

OPŠTINA RIBNIK

ČAĐAVICA BB

K.O. DOLOVI

POSJEDNICIMA PARCELA 7/31-1, u K.O. Dolovi

 

Predmet: POZIV, dostavlja se –

 

Poštovani,

 

Službena evidencija Opštine Ribnik raspolaže zahtjevima građana koji se odnose na kupovinu zemljišta u vlasništvu Opštine Ribnik a kojima je je u periodu neposredno  nakon završetka ratnih dejstava, kao izbjeglim i raseljenim licima tadašnje rukovodstvo opštine dodjelilo zemljište u vlasništvu Opštine Ribnik radi izgradnje stambenih objekata. Pravilan postupak za dodjelu zemljišta nikada nije sproveden te iz istog razloga ni građani koji su na opštinskom zemljištu sagradili stambene objekte nisu mogli biti upisani kao vlasnici niti zemljišta niti pomenutih objekata, stoga pozivamo posjednike parcela K.O. Dolovi, da dana 12.03.2024. godine, (utorak), u 11 časova, u sali Skupštine Opštine Ribnik, prisustvuju sastanku radi upoznavanja sa procedurom pripreme rješavanja imovinskopravnih odnosa na navedenim parcelama te da donesu svu raspoloživu dokumentaciju u vezi parcele koja je predmet njihovog imovinskopravnog zahtjeva.

 

 Načelnik opštine

 Nebojša Karać                                                                                                                                                              

26 februar, 2024.

Odjeljenje za privredu Opštinske uprave opštine Ribnik daje: O B A V J E Š T E Nj E

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak u poreski sistem Republike Srpske uveden poseban obveznik poreza na prihode od poljoprivrede - mali poljoprivrednik.

Prema novim odredbama Zakona o porezu na dohodak, mali poljoprivrednik je fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac komercijalnog ili nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva i lice čiji godišnji prihod po osnovu uspešnosti poljoprivredne djelatnosti ne prelazi iznos od 50.000 KM.

S tim u vezi, mali poljoprivrednici koji su ostvarili prihod u toku prethodne godine plaćaju porez na dohodak u odnosu na ostvareni prihod, osim malih poljoprivrednika čiji je ostvareni prihod manji od 12.000 KM na godišnjem nivou i nisu dužni da plaćaju porez.

„Dakle, porez na dohodak plaćaju mali poljoprivrednici koji ostvare prihod od 12.000 KM do 25.000 KM godišnje, u iznosu od 200 KM godišnje, i mali poljoprivrednici koji ostvare prihod od 25.000 KM do 50.000 KM godišnje, koji plaćaju porez na dohodak. u iznosu od 400 KM na godišnjem nivou“, saopšteno je iz Poreske uprave RS.

Obveznik koji namerava da se oporezuje kao mali poljoprivrednik dužan je da Poreskoj upravi dostavi izjavu o ispunjenosti propisanih uslova i visini prihoda ostvarenog u prethodnoj godini najkasnije do 28. februara tekuće godine.

Izjava i prijava za sticanje statusa malog poljoprivrednika podnosi se na Obrascu 1012 – Zahtev za sticanje statusa malog poljoprivrednika.

Na osnovu podnetog Zahteva za sticanje statusa malog poljoprivrednika i bilansa uspeha, Poreska uprava donosi rešenje o poreskoj obavezi malog poljoprivrednika.

Porez se plaća do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu, a ova obaveza malih poljoprivrednika biće utvrđena na propisan način i za 2023. godinu.

Pored toga, obaveštavaju obveznike na koje se odnose ove izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak, da je zakonom propisano i da lice koje ispunjava uslove propisane zakonom za plaćanje poreza na dohodak kao mali poljoprivrednik, a koje ne podnese Obrazac 1012. do 28. Poreskoj upravi februara tekuće godine za prethodnu godinu porez na prihod od poljoprivrede utvrđuje se podnošenjem Obrasca 1004 – Godišnja poreska prijava za porez na dohodak, koja se podnosi Poreskoj upravi do 31. marta tekuće godine. za prethodnu godinu.

Na isti način svoju obavezu utvrđuju i prijavljuju poljoprivrednici čiji je godišnji prihod veći od 50.000 KM, te poljoprivrednici koji ne ispunjavaju uslove za sticanje statusa malog poljoprivrednika.

 

PLAKAT - Mali poljoprivrednik - 2024

15 februar, 2024.

ODLUKA o dodjeli studentskih i učeničkih stipendija za 2024. godinu

Broj: 01-67-1-82/24

Datum: 15.02.2024. godine

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19, 61/21), člana 66. Statuta opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik“, broj 05/17), Odluke o izvršenju budžeta opštine Ribnik za 2024. godinu br. („Službeni glasnik opštine Ribnik“, broj 9/23), Odluke o stipendiranju studenata i učenika u opštini Ribnik („Službeni Glasnik opštine Ribnik“, broj 13/19), Odluke o visini mjesečnog iznosa stipendije za 2024. godinu br. 01-67-1-80/24 od 07.02.2024. godine, prijedloga Komisije za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija, te prigovora studenata i učenika na Prelimenarnu listu, Načelnik opštine d o n o s i:

 

ODLUKU

o dodjeli studentskih i učeničkih stipendija za 2024. godinu

 

Član 1.

 

Ovom Odlukom odobrava se utrošak sredstava planiranih Budžetom opštine za 2024. godinu na poziciji  416124 – tekuće pomoći učenicima i studentima u oblasti obrazovanja – stipendije, potrošačka jedinica 00500301 – Odjeljenje za opštu upravu.

Opštinska stipendija za 2024. godinu odobrava se studentima i učenicima, kako slijedi:

 

 

STUDENTI

 

GODINA

 

 1. Dragana Malešević                                   Medicinski fakultet – Stomatologija,

 

IV GODINA

 

 1. Stefan Kljajić                                Saobraćajni fakultet (4.kategorija) 30%,
 2. Jelena Banjac                                    PMF - Matematika i informatika,
 3. Dušana Banjac                                 Apeiron – poslovna ekonomija,
 4. Branka Đukić                                  FF – Pedagogija,
 5. Kristina Kevac                              PMF – Biologija,
 6. Jovana Mandić                                 FPN – Socijalni rad,
 7. Marija Galić                                               FPN – Socijalni rad,
 8. Radana Jerković                              FPN – Socijalni rad,
 9. Momčilo Travar,                             ETF – Elektroenergetika,
 10. Jelena Jovišić                                FF – Pedagogija,
 11. Nikolina Antonić                         Fakultet bezbjednosnih nauka,

 

III  GODINA

 

 1. Nikolina Savić                             Akademija umjetnosti, (prosjek 9,1), 50%,
 2. Stevka Stanišić                            Medicinski fakultet - Sestrinstvo, (4.kategorija) 30%,
 3. Božana Đukić                                  Ekonomski fakultet
 4. Dejan Banjac                                     Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
 5. Sanja Miletić                                 FF - Predškolsko vaspitanje,
 6. Duška Arambašić                          Fakultet poslovne ekonomije,
 7. Milica Radojčić                            Akademija umjetnosti,
 8. Marija Savić                                               Ekonomski fakultet,
 9. Milijana Šolić                             FF – njemački jezik,
 10. Dajana Jelić                                     Fakultet bezbjednosnih nauka,
 11. Danilo Todorović                          ETF – Računarstvo i informatika,
 12. Anđela Vračar                                 Ekonomski fakultet,
 13. Milan Marković                             Šumarski fakultet,
 14. Krstina Malešević                                   Medicinski fak. – Sanitarno inženjerstvo,
 15. Slavica Lukić                                Poljoprivredni fakultet,
 16. Branka Đuragić                               Fakultet bezbjednosnih nauka,
 17. NevenaTodorović                            FPN – Socijalni rad,
 18. Nikola Zeljkić                                Saobraćajni fakultet,

 

II  GODINA

 

 1. Bojana Stojaković                           Medicinski fakultet,
 2. Duška Banjac                                               FF – engleski jezik,
 3. Milica Kevac                                 PMF – Prostorno planiranje,
 4. Marija Đaković                              FF – Učiteljski studij,
 5. Andreja Banjac                                 Akademija umjetnosti,
 6. Tea Đukić                                         Fakultet za poslovne studije,
 7. Jelena Dmitrović                           Medicinski fakultet,
 8. Željka Nikolić                              ETF – Računarstvo i informatika,
 9. Bojana Dujić                                     Fakultet za poslovne studije,
 10. Vanja Simić                                    Fakultet bezbjednosnih nauka,
 11. Svetozar Dmitrović                                   Šumarski fakultet,
 12. Gordana Đuragić                             Ekonomski fakultet,
 13. Dragana Kaurin                               Fakultet zdravstvenih nauka -Fizioterapija,
 14. Dalibor Gavranović                                   FF – Engleski jezik.

 

GODINA

 

 1. Milica Đuričić                            Medicinski fakultet - Fizioterapija, (prijemni       97,13), 30%,
 2. Ilijana Kaurin                               PMF – Fizika, (prijemni 93,7), 30%,
 3. Milica Vračar                                Medicinski fakultet,
 4. Sara Prolić                                    FF – Pedagogija,
 5. Nevena Čutura                                 FF – Psihologija,
 6. Marija Zelić                                               Pravni fakultet,
 7. Simona Stojanović                        FPN – Novinarstvo i komunikologija,
 8. Magdalena Marković                      Tehnološki fakultet,
 9. Aleksandra Barudžija                      Fakultet zdravstvenih nauka - Sestrinstvo,
 10. Miloš Nikić                                 Ekonomski fakultet,
 11. Vasilije Pucar                               Šumarski fakultet,
 12. Nikola Macanović                         Šumarski fakultet,
 13. Slađana Tomić                                Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
 14. Aleksandra Ćubić                          Fakultet poslovne ekonomije,
 15. Gordana Jurišić                             Ekonomski fakultet,
 16. Blažen Bjelić                                  Transportno inženjerstvo,
 17. Valentina Kozomara                                   FF – Predškolsko vaspitanje,
 18. Danijela Amidžić                            Fakultet bezbjednosnih nauka,
 19. Milica Malešević                                   Pravni fakultet.

 

UČENICI

 

 1. Milica Tepić                                 4 razred, prosjek 5,00,
 2. Dario Stanarević                           4 razred, prosjek 4,91,
 3. Božana Zelić                                               4 razred, prosjek 4,91,
 4. Dobrila Zelić                                 4 razred, prosjek 4,81,
 5. Dragan Jerković                              3 razred, prosjek 4,97,
 6. Tanja Simić                                      3 razred, prosjek 4,93,
 7. Nikola Mandić                               3 razred, prosjek 4,93,
 8. Pavle Đukić                                     3 razred, prosjek 4,93,
 9. Anđela Kasapović                           3 razred, prosjek 4,89,
 10. Dijana Grabež                                  3 razred, iz višečlane porodice, prosjek 4,58,
 11. Ivana Janjić,                                               2 razred, dijete RVI II kategorije.

 

Član 2.

 

Sredstva iz člana 1. ove Odluke raspoređivaće se na tekuće račune studenata i učenika ravnomjerno na mjesečne kvote prema Ugovoru između Načelnika i svakog studenta i učenika imenovanog u članu 1. ove Odluke.

 

Član 3.

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odjeljenje za finansije.

 

Član 4.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u Službenom glasniku opštine Ribnik.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Nebojša Karać

 

14 februar, 2024.

Održane Male olimpijske igre u Ribniku

Srednjoškolskom centru „Lazar Đukić“ iz Ribnika  pripala je čast da bude domaćin ovogodišnjih Malih olimpijskih igara tj. regionalnog takmičenja u muškom i ženskom fudbalu, koje je pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske, održano 12. i 13. februara u Sportskoj dvorani u Previji. U ime opštine domaćina sve učesnike takmičenja pozdravio je Nebojša Karać, načelnik opštine Ribnik  poželjevši im ugodan boravak u Ribniku,  dobro druženje  i sportsku sreću.

 

 U ženskoj kategoriji za osnovne škole prvo mjesto je osvojila ekipa JU OŠ „Vojislav Ilić“ iz Krupe na Vrbasu. Najbolji golman je bila Ivona Soldat iz JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ iz Mrkonjić Grada, dok je najbolji igrač i strijelac bila Natalija Čivčić iz JU OŠ „Vojislav Ilić“ iz Krupe na Vrbasu.

U ženskoj kategoriji za srednje škole najbolja je bila ekipa JU „Ekonomska škola Banja Luka“ iz Banja Luke.Iz ove škole su takođe  najbolji golman  Nikolina Bundalo, nabolji strijelac Milana Šunjka i  najbolji igrač Ana Šunjka.

 

 U muškoj kategoriji  za osnovne škole prvo mjesto je osvojila JU OŠ „Sveti Sava“ iz Kotor Varoša. Iz ove škole su i  najbolji golman Luka Vrhovac, te najbolji igrač Filip Popović, dok je najbolji strijelac Đorđe Lazendić iz JU OŠ „Petar Kočić“ Mrkonjić Grad.

U muškoj kategoriji u takmičenju srednjih škola prvo mjesto je osvojila JU „Nikola

Tesla“ Kotor Varoš. Iz iste škole su i najbolji golman  Srđan Pavlović, te najbolji strijelac i igrač  Jovan Stojanović.

 

 Pobjednici regionalnog takmičenja idu na republičko takmičenje koje će se održati u Prijedoru, dok će vicešampion sa tog takmičenja ići na evropsko prvenstvo u školskom sportu čiji je domaćin Republika Srpska, odnosno Trebinje od 24. – 31. marta.

12 februar, 2024.

Opština Ribnik na 5. „Sajmu zavičaja“ u Novom Sadu

Opština Ribnik je i ove godine učestvovala na manifestaciji „Sajam zavičaja- zavičaj kroz privredu, turizam i kulturu“ koji je u nedjelju 11.februara 2024.god  po  peti put održan hali „Master“ u Novom Sadu. Manifestaciju organizuje Fond za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu, a osnovni joj je cilj okupljanje, povezivanje i jačanje saradnje institucija, organizacija, zavičajnih i srodnih udruženja iz Srbije i regiona. Ova manifestacija promoviše privredni, kulturni i turistički potencijal Srba širom regiona. Ove godine sajam je okupio oko 150 izlagača iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Hrvatske i Crne Gore.

Na Sajmu zavičaja Opštinu Ribnik su predstavljali Turistička organizacija opštine Ribnik koja je prezentovala turističke potencijale opštine, a svoje domaće proizvode prezentovali su Poljoprivredno gazdinstvo „Kod Miluna„  Udruženje žena „Previja“ iz Previje  i Udruženje žena „Vrbljani“ iz Vrbljana.

Sajam zavičaja je prilika za uspostavljanje saradnje sa različitim institucijama i značajnim ličnostima iz oblasti privrede, turizma i kulture, a rezultat takve saradnje ovaj put je konkretizovan u vidu Ugovora o dodijeli sredstava koji su potpisali Nebojša Karać, načelnik opštine Ribnik  i Aleksandar Đedovac direktor Fonda za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu. Ovim ugovorom Fond za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu je opštini Ribnik donirao novčana sredstva u iznosu od  10.000 evra  i to za projekat „Nabavka  kino stolica u Centru za kulturu“ u  Ribniku.

06 februar, 2024.

PRELIMINARNA LISTA STIPENDISTA OPŠTINE RIBNIK ZA 2024. GODINU

OPŠTINSKA UPRAVA RIBNIK

Komisija za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Broj: 01-67-1-79/24.

Datum: 05.02.2024. god.

 

PRELIMINARNA LISTA STIPENDISTA OPŠTINE RIBNIK ZA 2024. GODINU

 

STUDENTI

 

GODINA

 

 1. Dragana Malešević                                   Medicinski fakultet – Stomatologija,

 

 

IV GODINA

 

 1. Stefan Kljajić                                Saobraćajni fakultet (4.kategorija) 30%,
 2. Jelena Banjac                                    PMF - Matematika i informatika,
 3. Dušana Banjac                                 Apeiron – poslovna ekonomija,
 4. Branka Đukić                                  FF – Pedagogija,
 5. Kristina Kevac                              PMF – Biologija,
 6. Jovana Mandić                                 FPN – Socijalni rad,
 7. Marija Galić                                   FPN – Socijalni rad,
 8. Radana Jerković                              FPN – Socijalni rad,
 9. Momčilo Travar,                             ETF – Elektroenergetika,
 10. Jelena Jovišić                                FF – Pedagogija,
 11. Nikolina Antonić                         Fakultet bezbjednosnih nauka,

 

III  GODINA

 

 1. Nikolina Savić                             Akademija umjetnosti, (prosjek 9,1), 50%,
 2. Stevka Stanišić                            Medicinski fakultet - Sestrinstvo, (4.kategorija) 30%,
 3. Božana Đukić                                  Ekonomski fakultet
 4. Dejan Banjac                                     Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
 5. Sanja Miletić                                 FF - Predškolsko vaspitanje,
 6. Duška Arambašić                          Fakultet poslovne ekonomije,
 7. Milica Radojčić                            Akademija umjetnosti,
 8. Marija Savić                                   Ekonomski fakultet,
 9. Milijana Šolić                             FF – njemački jezik,
 10. Dajana Jelić                                     Fakultet bezbjednosnih nauka,
 11. Danilo Todorović                          ETF – Računarstvo i informatika,
 12. Anđela Vračar                                 Ekonomski fakultet,
 13. Milan Marković                             Šumarski fakultet,
 14. Krstina Malešević                       Medicinski fak. – Sanitarno inženjerstvo,
 15. Slavica Lukić                                Poljoprivredni fakultet,
 16. Branka Đuragić                               Fakultet bezbjednosnih nauka,
 17. NevenaTodorović                            FPN – Socijalni rad,
 18. Nikola Zeljkić                                Saobraćajni fakultet,

 

 

 

II  GODINA

 

 1. Bojana Stojaković                           Medicinski fakultet,
 2. Duška Banjac                                   FF – engleski jezik,
 3. Milica Kevac                                 PMF – Prostorno planiranje,
 4. Marija Đaković                              FF – Učiteljski studij,
 5. Andreja Banjac                                 Akademija umjetnosti,
 6. Tea Đukić                                         Fakultet za poslovne studije,
 7. Jelena Dmitrović                           Medicinski fakultet,
 8. Željka Nikolić                              ETF – Računarstvo i informatika,
 9. Bojana Dujić                                     Fakultet za poslovne studije,
 10. Vanja Simić                                    Fakultet bezbjednosnih nauka,
 11. Svetozar Dmitrović                       Šumarski fakultet,
 12. Gordana Đuragić                             Ekonomski fakultet,
 13. Dragana Kaurin                               Fakultet zdravstvenih nauka -Fizioterapija,
 14. Dalibor Gavranović                       FF – Engleski jezik.

 

 

 

GODINA

 

 1. Milica Đuričić                            Medicinski fakultet - Fizioterapija, (prijemni 97,13), 30%,
 2. Milica Vračar                                Medicinski fakultet,
 3. Sara Prolić                                    FF – Pedagogija,
 4. Ilijana Kaurin                               PMF – Fizika,
 5. Nevena Čutura                                 FF – Psihologija,
 6. Marija Zelić                                               Pravni fakultet,
 7. Simona Stojanović                        FPN – Novinarstvo i komunikologija,
 8. Magdalena Marković                      Tehnološki fakultet,
 9. Aleksandra Barudžija                      Fakultet zdravstvenih nauka - Sestrinstvo,
 10. Miloš Nikić                                 Ekonomski fakultet,
 11. Vasilije Pucar                               Šumarski fakultet,
 12. Nikola Macanović                         Šumarski fakultet,
 13. Slađana Tomić                                Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
 14. Aleksandra Ćubić                          Fakultet poslovne ekonomije,
 15. Gordana Jurišić                             Ekonomski fakultet,
 16. Blažen Bjelić                                  Transportno inženjerstvo,
 17. Valentina Kozomara                       FF – Predškolsko vaspitanje,
 18. Danijela Amidžić                            Fakultet bezbjednosnih nauka,
 19. Milica Malešević                                   Pravni fakultet.

 

UČENICI

 

 1. Milica Tepić                     4 razred, prosjek 5,00,
 2. Dario Stanarević               4 razred, prosjek 4,91,
 3. Božana Zelić                       4 razred, prosjek 4,91,
 4. Dobrila Zelić                     4 razred, prosjek 4,81,
 5. Dragan Jerković                  3 razred, prosjek 4,97,
 6. Tanja Simić                          3 razred, prosjek 4,93,
 7. Nikola Mandić                   3 razred, prosjek 4,93,
 8. Pavle Đukić                         3 razred, prosjek 4,93,
 9. Anđela Kasapović               3 razred, prosjek 4,89,
 10. Dijana Grabež                      3 razred, iz višečlane porodice, prosjek 4,58,
 11. Ivana Janjić,                                   2 razred, dijete RVI II kategorije.

 

 

Gore navedena Prelimenarna rang lista predstavlja spisak 63 studenta i 11 učenika koji ispunjavaju uslove tražene u Konkursu za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija za 2024. godinu.

Na Preliminarnu listu može se uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i internet stranici Opštine Ribnik. Prigovor se podnosi Načelniku opštine (šalter sala, šalter broj 1.).

 

 

KOMISIJA:

Lazar Janjić

Mile Vračar

Žarko Amidžić

01 februar, 2024.

JAVNI OGLAS za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 8. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, i 41/20), a i vezi s članom 69. Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini („ Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 27/22), OIK Ribnik raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata

 

 1.     Objavljuje se Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata ( jedan kontrolor).
 2.  Uslovi za imenovanje:

Opšti uslovi:

 1. Prijavljeni kandidat je državljanin Bosne i Hercegovine sa pravom glasa.
 2. Za kontrolora izbornih rezultata ne može biti imenovano lice (član 2.3 Izbornog zakona BiH):
 1. Koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
 2. Koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 3. Koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
 4. Koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na lokalnim izborima 2020., i opštim izborima 2022. Godine); i
 5. Kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u poslednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 

Posebni uslovi:

 • Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno četvrti ili peti stepen stručne spreme;
 • Da ima izborno iskustvo (odnosno rad na poslovima kontrolora izbornih rezultata, rad na poslovima supervizora izbornih rezultata, rad na poslovima unosa izbornih rezultata, i rad u biračkom odboru kao predsjednik ili član biračkog odbora).

 

 1. Potrebna dokumentacija:
 1. Prijava na Javni oglas (popunjen obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata),
 2. Potvrda o prebivalištu,
 3. Ovjerena kopija univerzitetske diplome/svjedočanstva o završenom školovanju,
 4. Rješenje ili uvjerenje o izbornom iskustvu.

 

 1. Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave Javnog oglasa na oglasnoj ploči opštine, na internet stranici opštine, i sredstvima javnog informisanja (lokalni radio, štampani mediji).

 

 1. Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi opštinska izborna komisija opštine.

 1. Ostale informacije

Izborna komisija će nakon završene procedure po Javnom oglasu imenovati kontrolora izbornih rezultata, na period od pet godina. Imenovani kontrolor izbornih rezultata, da bi bio angažovan, dužan je proći obuku, testiranje i certificiranje koje će organizovati i provesti Centralna izborna komisija BiH. Izborna komisija će certifikovane kontrolore izbornih rezultata angažovati prilikom provedbe izbora, na poslovima kontrole izbornih rezultata, za koje poslove je predviđena naknada za kontrolora izbornih rezultata. Visinu naknade određuje opštinska izborna komisija. Obrazac prijave je sastavni dio Javnogo oglasa.

 

Prijavu na Javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije, sa naznakom :

Opštinska izborna komisija Ribnik,

Adresa: Trg 9. Januar bb

„Prijava na Javni oglas za kontrolora izbornih rezultata-ne otvarati“

 

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

 

Broj: 02-03-6-3/24.                                                                                                                                                     

Ribnik, 01.02.2024. godine                                                       

                                                                                                           

Predsjednik OIK  

  Aleksandar Agić