Sve novosti

15 February, 2024.

ODLUKA o dodjeli studentskih i učeničkih stipendija za 2024. godinu

Broj: 01-67-1-82/24

Datum: 15.02.2024. godine

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19, 61/21), člana 66. Statuta opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik“, broj 05/17), Odluke o izvršenju budžeta opštine Ribnik za 2024. godinu br. („Službeni glasnik opštine Ribnik“, broj 9/23), Odluke o stipendiranju studenata i učenika u opštini Ribnik („Službeni Glasnik opštine Ribnik“, broj 13/19), Odluke o visini mjesečnog iznosa stipendije za 2024. godinu br. 01-67-1-80/24 od 07.02.2024. godine, prijedloga Komisije za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija, te prigovora studenata i učenika na Prelimenarnu listu, Načelnik opštine d o n o s i:

 

ODLUKU

o dodjeli studentskih i učeničkih stipendija za 2024. godinu

 

Član 1.

 

Ovom Odlukom odobrava se utrošak sredstava planiranih Budžetom opštine za 2024. godinu na poziciji  416124 – tekuće pomoći učenicima i studentima u oblasti obrazovanja – stipendije, potrošačka jedinica 00500301 – Odjeljenje za opštu upravu.

Opštinska stipendija za 2024. godinu odobrava se studentima i učenicima, kako slijedi:

 

 

STUDENTI

 

GODINA

 

 1. Dragana Malešević                                   Medicinski fakultet – Stomatologija,

 

IV GODINA

 

 1. Stefan Kljajić                                Saobraćajni fakultet (4.kategorija) 30%,
 2. Jelena Banjac                                    PMF - Matematika i informatika,
 3. Dušana Banjac                                 Apeiron – poslovna ekonomija,
 4. Branka Đukić                                  FF – Pedagogija,
 5. Kristina Kevac                              PMF – Biologija,
 6. Jovana Mandić                                 FPN – Socijalni rad,
 7. Marija Galić                                               FPN – Socijalni rad,
 8. Radana Jerković                              FPN – Socijalni rad,
 9. Momčilo Travar,                             ETF – Elektroenergetika,
 10. Jelena Jovišić                                FF – Pedagogija,
 11. Nikolina Antonić                         Fakultet bezbjednosnih nauka,

 

III  GODINA

 

 1. Nikolina Savić                             Akademija umjetnosti, (prosjek 9,1), 50%,
 2. Stevka Stanišić                            Medicinski fakultet - Sestrinstvo, (4.kategorija) 30%,
 3. Božana Đukić                                  Ekonomski fakultet
 4. Dejan Banjac                                     Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
 5. Sanja Miletić                                 FF - Predškolsko vaspitanje,
 6. Duška Arambašić                          Fakultet poslovne ekonomije,
 7. Milica Radojčić                            Akademija umjetnosti,
 8. Marija Savić                                               Ekonomski fakultet,
 9. Milijana Šolić                             FF – njemački jezik,
 10. Dajana Jelić                                     Fakultet bezbjednosnih nauka,
 11. Danilo Todorović                          ETF – Računarstvo i informatika,
 12. Anđela Vračar                                 Ekonomski fakultet,
 13. Milan Marković                             Šumarski fakultet,
 14. Krstina Malešević                                   Medicinski fak. – Sanitarno inženjerstvo,
 15. Slavica Lukić                                Poljoprivredni fakultet,
 16. Branka Đuragić                               Fakultet bezbjednosnih nauka,
 17. NevenaTodorović                            FPN – Socijalni rad,
 18. Nikola Zeljkić                                Saobraćajni fakultet,

 

II  GODINA

 

 1. Bojana Stojaković                           Medicinski fakultet,
 2. Duška Banjac                                               FF – engleski jezik,
 3. Milica Kevac                                 PMF – Prostorno planiranje,
 4. Marija Đaković                              FF – Učiteljski studij,
 5. Andreja Banjac                                 Akademija umjetnosti,
 6. Tea Đukić                                         Fakultet za poslovne studije,
 7. Jelena Dmitrović                           Medicinski fakultet,
 8. Željka Nikolić                              ETF – Računarstvo i informatika,
 9. Bojana Dujić                                     Fakultet za poslovne studije,
 10. Vanja Simić                                    Fakultet bezbjednosnih nauka,
 11. Svetozar Dmitrović                                   Šumarski fakultet,
 12. Gordana Đuragić                             Ekonomski fakultet,
 13. Dragana Kaurin                               Fakultet zdravstvenih nauka -Fizioterapija,
 14. Dalibor Gavranović                                   FF – Engleski jezik.

 

GODINA

 

 1. Milica Đuričić                            Medicinski fakultet - Fizioterapija, (prijemni       97,13), 30%,
 2. Ilijana Kaurin                               PMF – Fizika, (prijemni 93,7), 30%,
 3. Milica Vračar                                Medicinski fakultet,
 4. Sara Prolić                                    FF – Pedagogija,
 5. Nevena Čutura                                 FF – Psihologija,
 6. Marija Zelić                                               Pravni fakultet,
 7. Simona Stojanović                        FPN – Novinarstvo i komunikologija,
 8. Magdalena Marković                      Tehnološki fakultet,
 9. Aleksandra Barudžija                      Fakultet zdravstvenih nauka - Sestrinstvo,
 10. Miloš Nikić                                 Ekonomski fakultet,
 11. Vasilije Pucar                               Šumarski fakultet,
 12. Nikola Macanović                         Šumarski fakultet,
 13. Slađana Tomić                                Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
 14. Aleksandra Ćubić                          Fakultet poslovne ekonomije,
 15. Gordana Jurišić                             Ekonomski fakultet,
 16. Blažen Bjelić                                  Transportno inženjerstvo,
 17. Valentina Kozomara                                   FF – Predškolsko vaspitanje,
 18. Danijela Amidžić                            Fakultet bezbjednosnih nauka,
 19. Milica Malešević                                   Pravni fakultet.

 

UČENICI

 

 1. Milica Tepić                                 4 razred, prosjek 5,00,
 2. Dario Stanarević                           4 razred, prosjek 4,91,
 3. Božana Zelić                                               4 razred, prosjek 4,91,
 4. Dobrila Zelić                                 4 razred, prosjek 4,81,
 5. Dragan Jerković                              3 razred, prosjek 4,97,
 6. Tanja Simić                                      3 razred, prosjek 4,93,
 7. Nikola Mandić                               3 razred, prosjek 4,93,
 8. Pavle Đukić                                     3 razred, prosjek 4,93,
 9. Anđela Kasapović                           3 razred, prosjek 4,89,
 10. Dijana Grabež                                  3 razred, iz višečlane porodice, prosjek 4,58,
 11. Ivana Janjić,                                               2 razred, dijete RVI II kategorije.

 

Član 2.

 

Sredstva iz člana 1. ove Odluke raspoređivaće se na tekuće račune studenata i učenika ravnomjerno na mjesečne kvote prema Ugovoru između Načelnika i svakog studenta i učenika imenovanog u članu 1. ove Odluke.

 

Član 3.

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odjeljenje za finansije.

 

Član 4.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u Službenom glasniku opštine Ribnik.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Nebojša Karać

 

14 February, 2024.

Održane Male olimpijske igre u Ribniku

Srednjoškolskom centru „Lazar Đukić“ iz Ribnika  pripala je čast da bude domaćin ovogodišnjih Malih olimpijskih igara tj. regionalnog takmičenja u muškom i ženskom fudbalu, koje je pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske, održano 12. i 13. februara u Sportskoj dvorani u Previji. U ime opštine domaćina sve učesnike takmičenja pozdravio je Nebojša Karać, načelnik opštine Ribnik  poželjevši im ugodan boravak u Ribniku,  dobro druženje  i sportsku sreću.

 

 U ženskoj kategoriji za osnovne škole prvo mjesto je osvojila ekipa JU OŠ „Vojislav Ilić“ iz Krupe na Vrbasu. Najbolji golman je bila Ivona Soldat iz JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ iz Mrkonjić Grada, dok je najbolji igrač i strijelac bila Natalija Čivčić iz JU OŠ „Vojislav Ilić“ iz Krupe na Vrbasu.

U ženskoj kategoriji za srednje škole najbolja je bila ekipa JU „Ekonomska škola Banja Luka“ iz Banja Luke.Iz ove škole su takođe  najbolji golman  Nikolina Bundalo, nabolji strijelac Milana Šunjka i  najbolji igrač Ana Šunjka.

 

 U muškoj kategoriji  za osnovne škole prvo mjesto je osvojila JU OŠ „Sveti Sava“ iz Kotor Varoša. Iz ove škole su i  najbolji golman Luka Vrhovac, te najbolji igrač Filip Popović, dok je najbolji strijelac Đorđe Lazendić iz JU OŠ „Petar Kočić“ Mrkonjić Grad.

U muškoj kategoriji u takmičenju srednjih škola prvo mjesto je osvojila JU „Nikola

Tesla“ Kotor Varoš. Iz iste škole su i najbolji golman  Srđan Pavlović, te najbolji strijelac i igrač  Jovan Stojanović.

 

 Pobjednici regionalnog takmičenja idu na republičko takmičenje koje će se održati u Prijedoru, dok će vicešampion sa tog takmičenja ići na evropsko prvenstvo u školskom sportu čiji je domaćin Republika Srpska, odnosno Trebinje od 24. – 31. marta.

12 February, 2024.

Opština Ribnik na 5. „Sajmu zavičaja“ u Novom Sadu

Opština Ribnik je i ove godine učestvovala na manifestaciji „Sajam zavičaja- zavičaj kroz privredu, turizam i kulturu“ koji je u nedjelju 11.februara 2024.god  po  peti put održan hali „Master“ u Novom Sadu. Manifestaciju organizuje Fond za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu, a osnovni joj je cilj okupljanje, povezivanje i jačanje saradnje institucija, organizacija, zavičajnih i srodnih udruženja iz Srbije i regiona. Ova manifestacija promoviše privredni, kulturni i turistički potencijal Srba širom regiona. Ove godine sajam je okupio oko 150 izlagača iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Hrvatske i Crne Gore.

Na Sajmu zavičaja Opštinu Ribnik su predstavljali Turistička organizacija opštine Ribnik koja je prezentovala turističke potencijale opštine, a svoje domaće proizvode prezentovali su Poljoprivredno gazdinstvo „Kod Miluna„  Udruženje žena „Previja“ iz Previje  i Udruženje žena „Vrbljani“ iz Vrbljana.

Sajam zavičaja je prilika za uspostavljanje saradnje sa različitim institucijama i značajnim ličnostima iz oblasti privrede, turizma i kulture, a rezultat takve saradnje ovaj put je konkretizovan u vidu Ugovora o dodijeli sredstava koji su potpisali Nebojša Karać, načelnik opštine Ribnik  i Aleksandar Đedovac direktor Fonda za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu. Ovim ugovorom Fond za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu je opštini Ribnik donirao novčana sredstva u iznosu od  10.000 evra  i to za projekat „Nabavka  kino stolica u Centru za kulturu“ u  Ribniku.

06 February, 2024.

PRELIMINARNA LISTA STIPENDISTA OPŠTINE RIBNIK ZA 2024. GODINU

OPŠTINSKA UPRAVA RIBNIK

Komisija za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Broj: 01-67-1-79/24.

Datum: 05.02.2024. god.

 

PRELIMINARNA LISTA STIPENDISTA OPŠTINE RIBNIK ZA 2024. GODINU

 

STUDENTI

 

GODINA

 

 1. Dragana Malešević                                   Medicinski fakultet – Stomatologija,

 

 

IV GODINA

 

 1. Stefan Kljajić                                Saobraćajni fakultet (4.kategorija) 30%,
 2. Jelena Banjac                                    PMF - Matematika i informatika,
 3. Dušana Banjac                                 Apeiron – poslovna ekonomija,
 4. Branka Đukić                                  FF – Pedagogija,
 5. Kristina Kevac                              PMF – Biologija,
 6. Jovana Mandić                                 FPN – Socijalni rad,
 7. Marija Galić                                   FPN – Socijalni rad,
 8. Radana Jerković                              FPN – Socijalni rad,
 9. Momčilo Travar,                             ETF – Elektroenergetika,
 10. Jelena Jovišić                                FF – Pedagogija,
 11. Nikolina Antonić                         Fakultet bezbjednosnih nauka,

 

III  GODINA

 

 1. Nikolina Savić                             Akademija umjetnosti, (prosjek 9,1), 50%,
 2. Stevka Stanišić                            Medicinski fakultet - Sestrinstvo, (4.kategorija) 30%,
 3. Božana Đukić                                  Ekonomski fakultet
 4. Dejan Banjac                                     Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
 5. Sanja Miletić                                 FF - Predškolsko vaspitanje,
 6. Duška Arambašić                          Fakultet poslovne ekonomije,
 7. Milica Radojčić                            Akademija umjetnosti,
 8. Marija Savić                                   Ekonomski fakultet,
 9. Milijana Šolić                             FF – njemački jezik,
 10. Dajana Jelić                                     Fakultet bezbjednosnih nauka,
 11. Danilo Todorović                          ETF – Računarstvo i informatika,
 12. Anđela Vračar                                 Ekonomski fakultet,
 13. Milan Marković                             Šumarski fakultet,
 14. Krstina Malešević                       Medicinski fak. – Sanitarno inženjerstvo,
 15. Slavica Lukić                                Poljoprivredni fakultet,
 16. Branka Đuragić                               Fakultet bezbjednosnih nauka,
 17. NevenaTodorović                            FPN – Socijalni rad,
 18. Nikola Zeljkić                                Saobraćajni fakultet,

 

 

 

II  GODINA

 

 1. Bojana Stojaković                           Medicinski fakultet,
 2. Duška Banjac                                   FF – engleski jezik,
 3. Milica Kevac                                 PMF – Prostorno planiranje,
 4. Marija Đaković                              FF – Učiteljski studij,
 5. Andreja Banjac                                 Akademija umjetnosti,
 6. Tea Đukić                                         Fakultet za poslovne studije,
 7. Jelena Dmitrović                           Medicinski fakultet,
 8. Željka Nikolić                              ETF – Računarstvo i informatika,
 9. Bojana Dujić                                     Fakultet za poslovne studije,
 10. Vanja Simić                                    Fakultet bezbjednosnih nauka,
 11. Svetozar Dmitrović                       Šumarski fakultet,
 12. Gordana Đuragić                             Ekonomski fakultet,
 13. Dragana Kaurin                               Fakultet zdravstvenih nauka -Fizioterapija,
 14. Dalibor Gavranović                       FF – Engleski jezik.

 

 

 

GODINA

 

 1. Milica Đuričić                            Medicinski fakultet - Fizioterapija, (prijemni 97,13), 30%,
 2. Milica Vračar                                Medicinski fakultet,
 3. Sara Prolić                                    FF – Pedagogija,
 4. Ilijana Kaurin                               PMF – Fizika,
 5. Nevena Čutura                                 FF – Psihologija,
 6. Marija Zelić                                               Pravni fakultet,
 7. Simona Stojanović                        FPN – Novinarstvo i komunikologija,
 8. Magdalena Marković                      Tehnološki fakultet,
 9. Aleksandra Barudžija                      Fakultet zdravstvenih nauka - Sestrinstvo,
 10. Miloš Nikić                                 Ekonomski fakultet,
 11. Vasilije Pucar                               Šumarski fakultet,
 12. Nikola Macanović                         Šumarski fakultet,
 13. Slađana Tomić                                Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
 14. Aleksandra Ćubić                          Fakultet poslovne ekonomije,
 15. Gordana Jurišić                             Ekonomski fakultet,
 16. Blažen Bjelić                                  Transportno inženjerstvo,
 17. Valentina Kozomara                       FF – Predškolsko vaspitanje,
 18. Danijela Amidžić                            Fakultet bezbjednosnih nauka,
 19. Milica Malešević                                   Pravni fakultet.

 

UČENICI

 

 1. Milica Tepić                     4 razred, prosjek 5,00,
 2. Dario Stanarević               4 razred, prosjek 4,91,
 3. Božana Zelić                       4 razred, prosjek 4,91,
 4. Dobrila Zelić                     4 razred, prosjek 4,81,
 5. Dragan Jerković                  3 razred, prosjek 4,97,
 6. Tanja Simić                          3 razred, prosjek 4,93,
 7. Nikola Mandić                   3 razred, prosjek 4,93,
 8. Pavle Đukić                         3 razred, prosjek 4,93,
 9. Anđela Kasapović               3 razred, prosjek 4,89,
 10. Dijana Grabež                      3 razred, iz višečlane porodice, prosjek 4,58,
 11. Ivana Janjić,                                   2 razred, dijete RVI II kategorije.

 

 

Gore navedena Prelimenarna rang lista predstavlja spisak 63 studenta i 11 učenika koji ispunjavaju uslove tražene u Konkursu za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija za 2024. godinu.

Na Preliminarnu listu može se uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i internet stranici Opštine Ribnik. Prigovor se podnosi Načelniku opštine (šalter sala, šalter broj 1.).

 

 

KOMISIJA:

Lazar Janjić

Mile Vračar

Žarko Amidžić

01 February, 2024.

JAVNI OGLAS za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 8. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, i 41/20), a i vezi s članom 69. Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini („ Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 27/22), OIK Ribnik raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata

 

 1.     Objavljuje se Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata ( jedan kontrolor).
 2.  Uslovi za imenovanje:

Opšti uslovi:

 1. Prijavljeni kandidat je državljanin Bosne i Hercegovine sa pravom glasa.
 2. Za kontrolora izbornih rezultata ne može biti imenovano lice (član 2.3 Izbornog zakona BiH):
 1. Koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
 2. Koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 3. Koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
 4. Koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na lokalnim izborima 2020., i opštim izborima 2022. Godine); i
 5. Kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u poslednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 

Posebni uslovi:

 • Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno četvrti ili peti stepen stručne spreme;
 • Da ima izborno iskustvo (odnosno rad na poslovima kontrolora izbornih rezultata, rad na poslovima supervizora izbornih rezultata, rad na poslovima unosa izbornih rezultata, i rad u biračkom odboru kao predsjednik ili član biračkog odbora).

 

 1. Potrebna dokumentacija:
 1. Prijava na Javni oglas (popunjen obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata),
 2. Potvrda o prebivalištu,
 3. Ovjerena kopija univerzitetske diplome/svjedočanstva o završenom školovanju,
 4. Rješenje ili uvjerenje o izbornom iskustvu.

 

 1. Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave Javnog oglasa na oglasnoj ploči opštine, na internet stranici opštine, i sredstvima javnog informisanja (lokalni radio, štampani mediji).

 

 1. Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi opštinska izborna komisija opštine.

 1. Ostale informacije

Izborna komisija će nakon završene procedure po Javnom oglasu imenovati kontrolora izbornih rezultata, na period od pet godina. Imenovani kontrolor izbornih rezultata, da bi bio angažovan, dužan je proći obuku, testiranje i certificiranje koje će organizovati i provesti Centralna izborna komisija BiH. Izborna komisija će certifikovane kontrolore izbornih rezultata angažovati prilikom provedbe izbora, na poslovima kontrole izbornih rezultata, za koje poslove je predviđena naknada za kontrolora izbornih rezultata. Visinu naknade određuje opštinska izborna komisija. Obrazac prijave je sastavni dio Javnogo oglasa.

 

Prijavu na Javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije, sa naznakom :

Opštinska izborna komisija Ribnik,

Adresa: Trg 9. Januar bb

„Prijava na Javni oglas za kontrolora izbornih rezultata-ne otvarati“

 

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

 

Broj: 02-03-6-3/24.                                                                                                                                                     

Ribnik, 01.02.2024. godine                                                       

                                                                                                           

Predsjednik OIK  

  Aleksandar Agić

25 January, 2024.

J A V N I  P O Z I V za usklađivanje i registraciju redova vožnje autobuskih linija u drumskom saobraćaju na području opštine Ribnik za 2024/2025 godinu

Broj: 04-345-17-1/24

Datum: 25.01.2024. godine

Na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike srpske" broj: 47/17, 17/23), član 8. Odluke o uslovima i načinu obavljanja javnog prevoza lica i stvari na području opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” broj: 1/19) i člana 4. Pravilnika o usklađivanju i registraciji redova vožnje na području opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” broj: 4/18), načelnik Odjeljenja za privredu opštine Ribnik, r a s p i s u j e:

 

J A V N I  P O Z I V

za usklađivanje i registraciju redova vožnje autobuskih linija u drumskom saobraćaju na području opštine Ribnik za 2024/2025 godinu

 

I.         PREDMET USKLAĐIVANjA

Pokreće se postupak usklađivanja i registracija redova vožnje u javnom linijskom drumskom saobraćaju na području opštine Ribnik za registracioni period 2024/2025 godina na sledećim linijama:

1.         Vrbljani – Gornji Ribnik,

2.         Slatina – Gornji Ribnik

3.         Gornje Ratkovo – Gornji Ribnik

4.         Donje Ratkovo – Gornji Ribnik

5.         Baba Ruža – Gornji Ribnik

6.         Crkveno – Gornji Ribnik

 

II.        OPŠTI USLOVI

U postupku usklađivanja redova vožnje na području opštine Ribnik mogu učestovati svi zainteresovani prevoznici koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 47/17, 17/23),

Odlukom o uslovima i načinu obavljanja javnog prevoza lica i stvari na području opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” broj: 1/19) i Pravilnikom o usklađivanju i registraciji redova vožnje autobuskih linija na području opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik“ broj: 4/18).

 

III.POSEBNI USLOVI

Prijavljeni prijedlozi redova vožnje moraju imati jednak broj polazaka i simetričan broj autobuskih stajališta na trasi linije u oba pravca saobraćaja.

Prijedlozi redova vožnje moraju biti izrađeni u skladu sa odredbama Zakona, Odlukom i Pravilnikom i iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

 

IV.POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prevoznik uz zahtjev za usklađivanje koji sadrži podatke o prevozniku (firma, tačna adresa sjedišta, broj telefona i telefaksa, ime i prezime odgovornog lica) dostavlja:

•          licencu prevoznika za obavljanje javnog linijskog prevoza lica na teritoriji opštine Ribnik u skladu sa članom 9. Zakona,

•          izvode iz licenci,

•          legitimaciju za vozače motornih vozila,

•          ovjerenu kopiju registracije preduzeća, odnosno dozvole za rad samostalnog prevoznika,

•          uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama direktnih i indirektnih poreza (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) ili ovjerenu kopiju uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama direktnih i indirektnih poreza (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

•          za linije koje će se održavati u kooperaciji, prevoznici su dužni dostaviti Ugovor o kooperaciji koji je u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju,

•          prijedlog redova vožnje ovjeren i potpisan od strane prevoznika na propisanim obrascima.

Prijedlozi redova vožnje dostavljaju se na sljedeći način:

•          spisak starih redova vožnje bez promjena u 5 primjeraka,

•          prijedlog starih redova vožnje sa promjenom u 10 primjeraka,

•          prijedlog novih redova vožnje u 10 primjeraka.

Prevoznici su obavezni dostaviti i sve registrovane redove vožnje u jednom primjerku.

 

V. ROK I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Zainteresovani prevoznici potrebnu dokumentaciju sa zahtjevom za usklađivanje i registraciju redova vožnje dužni su dostaviti lično u šalter sali opštinske uprave Ribnik ili preporučeno putem pošte najkasnije do   23.02.2024. godine do 12:00   časova.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zapečećenoj koverti sa naznakom: „Opština Ribnik, Komisiji za usklađivanje redova vožnje – NE OTVARAJ“.

 

VI.DATUM I MJESTO OTVARANjA PRIJAVA

Usklađivanje redova vožnje je javno i otvoreno za prisustovanje prevoznika, ostalih zainteresovanih privrednih društava, preduzetnika i korisnika usluga prevoza uz evidentiranje pisanog ovlašćenja za svakog od prevoznika.

Otvaranje pristiglih prijava održaće se u prostorijama opštinske uprave Ribnik dana

 27.02.2024. godine u  11:00   časova.

 

U postupku usklađivanja neće se razmatrati:

 

•          neblagovremene i nepotpune prijave,

•          prijave koje sadrže prijedloge redova vožnje koji nisu izrađeni u skladu sa odredbama Zakona, Odlukom, Pravilnikom i propisima o bezbjednosti saobraćaja,

•          prijave prijedloga redova vožnje prevoznika za koje Komisija ocjeni da prevoznik svojim kapacitetima ne može obavljati prevoz na prijavljenim redovima vožnje koje je prijavio samostalno ili u kooperaciji sa drugim prevoznikom,

Usklađivanje se vrši na način i po postupku propisanim Pravilnikom.

 

VII.OBJAVLjIVANjE

Ovaj javni poziv biće objavljen na službenoj internet stranici i oglasnoj ploči opštine Ribnik, te u dnevnom listu Glas Srpske.

 

NAČELNIK ODJELjENjA

Mirko Miletić, dipl. ek.

15 January, 2024.

K O N K U R S za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija u 2024. godini

Broj: 01-67-1/24.

Datum: 15.01.2024. godine

 

Na osnovu  člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik opštine Ribnik“, br. 97/16, 36/19, 61/21), člana 66. Statuta opštine Ribnik („Službeni Glasnik opštine Ribnik“, broj 05/17), te člana 9. Odluke o stipendiranju studenata i učenika u opštini Ribnik (Službeni glasnik opštine Ribnik br. 13/19), Načelnik opštine            r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija u 2024. godini

 

I

            (1) Pravo na dodjelu studentskih stipendija imaju svi studenti koji ispunjavaju sljedeće  uslove:

   • da su studenti prve ili više godine studija,
   • da su upisani prvi put na odgovarajuću godinu studija, kao redovni studenti na visokoškolskim ustanovama;
   • da imaju prebivalište na području opštine Ribnik najkraće tri godine prije podnošenja zahtjeva po javnom konkursu za dodjelu stipendija;
   • da nisu u radnom odnosu;
   • da ne primaju stipendiju od drugih davaoca stipendije;
   • da nisu stariji od 26 godina života na dan raspisivanja konkursa, izuzev studenata čiji studiji traju više od osam semestara, koji ne mogu biti stariji od 27 godina života.

 

Stipendija se ne odobrava za vrijeme apsolventskog staža.

 

II

            (1) Studenti koji ostvare pravo na stipendiju,  a koji pripadaju:

 

a)  porodicama poginulih i nestalih boraca, porodicama ratnih vojnih invalida od    1. do 4. kategorije invalidnosti,

b)  studenti iz višečlanih porodica od kojih je bar dvoje redovnih studenata,

v) studenti prve godine studija koji su na prijemnom ispitu osvojili 90 i više bodova,

g)  studenti iz socijalno ugroženih porodica

imaju pravo na stipendiju u iznosu uvećanom za 30% u odnosu na osnovnu stipendiju;

 

            (2) Studenti koji ostvare pravo na stipendiju:

 

a) sa prosjekom ocjena 9 i više;

b) studenti bez oba roditelja

imaju pravo na stipendiju u iznosu uvećanom za 50% u odnosu na osnovnu stipendiju.

Redovni studenti koji ostvare pravo na stipendiju mogu ostvariti pravo na uvećan iznos stipendije samo po jednom od osnova iz stava 1. i 2. ovog člana.

Višečlana porodica u smislu ove odluke je porodica sa četvoro i više djece (u daljem tekstu višečlana porodica).

 

III

            (1) Pravo na dodjelu učeničkih stipendija imaju učenici JU SŠC „Lazar Đukić“ Ribnik, koji ispunjavaju sljedeće uslove:

            1. da su završili sve razrede osnovne škole sa prosjekom ocjena 5,0 (za učenike                   prvog razreda),

            2. da imaju prosjek ocjena od 4,8-5,0 (za učenike drugog i viših razreda),

            3. da pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca, porodicama ratnih vojnih invalida I do IV kategorije;

            4. da pripadaju višečlanim porodicama sa prosjekom ocjena od 4,0 – 5,0.

            5. da su učenici bez oba roditelja;

            (2) Redovni učenici srednje škole mogu ostvariti pravo na stipendiju samo po jednom od osnova iz stava 1. ovog člana.

 

IV

 Uz prijavu se prilaže sljedeća dokumentacija:

 1. Potvrda o stalnom mjestu prebivališta na području opštine Ribnik ili kopija lične karte (dostavljaju svi kandidati),
 2. Uvjerenje o prvi put upisanoj odgovarajućoj godini studija ili školskoj godini (dostavljaju svi kandidati),
 3. Ovjerena izjava da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (dostavljaju svi kandidati),
 4. Ovjerena izjava da student nije u radnom odnosu (dostavljaju svi kandidati studenti),
 5. Prosjek ocjena iz prethodnih godina studija (dostavljaju studenti koji imaju prosjek 9,00 i više),
 6. Prosjek ocjena da su sve razrede osnovne škole završili sa 5,00 (dostavljaju učenici prvog razreda srednje škole),
 7. Prosjek ocjena od 4,8 – 5,00 (dostaljaju učenici drugog i viših razreda srednje škole),
 8. Prosjek ocjena od 4,00 do 5,00 (dostavljaju učenici iz višečlanih porodica – porodice sa četvoro i više djece),
 9. Potvrda da je student prve godine studija na prijemnom ispitu osvojio 90 i više bodova (dostavljaju studenti prve godine studija),
 10. Kućna lista (dostavljaju kandidati iz višečlanih porodica koji konkurišu za uvećanu studentsku stipendiju ili za učeničku stipendiju),
 11. Uvjerenje da je student bez oba roditelja (dostavljaju kandidati bez oba roditelja),
 12. Uvjerenje da su studenti ili učenici djeca poginulih ili nestalih boraca ili RVI od I – IV kategorije (dostavljaju kandidati djeca poginulih ili nestalih boraca ili RVI od I – IV kategorije),
 13. Kopija tekućeg računa (dostavljaju svi kandidati).

 

V

Prijava za podnošenje zahtjeva za stipendiju može se preuzeti u Šalter sali Opštinske uprave, a nalazi se i na internetu, na oficijalnoj stranici opštine Ribnik, www.opstinaribnik.org.

  

Popunjen obrazac prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju propisanih uslova studenti i učenici podnose u Šalter sali opštine Ribnik ili putem pošte na adresu: Opština Ribnik, Trg 9. januar bb, 79288 Ribnik, sa naznakom “Komisiji za dodjelu stipendija”.    

Rok za podnošenje prijava: 15 dana od dana objavljivanja ovog Konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

 

 

NAČELNIK OPŠTINE

Nebojša Karać