Биро за запошљавање

Завод за запошљавање, Биро Рибник пружа услуге грађанима које су везане за остваривање права у складу са законом о запошљавању, од којих су најбитније:

  • вођење евиденције незапослених лица и издавање увјерења којима се доказује статус незапосленог лица,
  • остваривање права на новчану накнаду у складу са наведеним законом,
  • остваривање права на пензијско инвалидско осигурање у складу са законом,
  • пружање информација и оглашавање о слободним радним мјестима, као и
  • друга права утврђена законом.

Подели:

Биро за запошљавање