News

06 February, 2024.

PRELIMINARNA LISTA STIPENDISTA OPŠTINE RIBNIK ZA 2024. GODINU

OPŠTINSKA UPRAVA RIBNIK

Komisija za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Broj: 01-67-1-79/24.

Datum: 05.02.2024. god.

 

PRELIMINARNA LISTA STIPENDISTA OPŠTINE RIBNIK ZA 2024. GODINU

 

STUDENTI

 

GODINA

 

 1. Dragana Malešević                                   Medicinski fakultet – Stomatologija,

 

 

IV GODINA

 

 1. Stefan Kljajić                                Saobraćajni fakultet (4.kategorija) 30%,
 2. Jelena Banjac                                    PMF - Matematika i informatika,
 3. Dušana Banjac                                 Apeiron – poslovna ekonomija,
 4. Branka Đukić                                  FF – Pedagogija,
 5. Kristina Kevac                              PMF – Biologija,
 6. Jovana Mandić                                 FPN – Socijalni rad,
 7. Marija Galić                                   FPN – Socijalni rad,
 8. Radana Jerković                              FPN – Socijalni rad,
 9. Momčilo Travar,                             ETF – Elektroenergetika,
 10. Jelena Jovišić                                FF – Pedagogija,
 11. Nikolina Antonić                         Fakultet bezbjednosnih nauka,

 

III  GODINA

 

 1. Nikolina Savić                             Akademija umjetnosti, (prosjek 9,1), 50%,
 2. Stevka Stanišić                            Medicinski fakultet - Sestrinstvo, (4.kategorija) 30%,
 3. Božana Đukić                                  Ekonomski fakultet
 4. Dejan Banjac                                     Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
 5. Sanja Miletić                                 FF - Predškolsko vaspitanje,
 6. Duška Arambašić                          Fakultet poslovne ekonomije,
 7. Milica Radojčić                            Akademija umjetnosti,
 8. Marija Savić                                   Ekonomski fakultet,
 9. Milijana Šolić                             FF – njemački jezik,
 10. Dajana Jelić                                     Fakultet bezbjednosnih nauka,
 11. Danilo Todorović                          ETF – Računarstvo i informatika,
 12. Anđela Vračar                                 Ekonomski fakultet,
 13. Milan Marković                             Šumarski fakultet,
 14. Krstina Malešević                       Medicinski fak. – Sanitarno inženjerstvo,
 15. Slavica Lukić                                Poljoprivredni fakultet,
 16. Branka Đuragić                               Fakultet bezbjednosnih nauka,
 17. NevenaTodorović                            FPN – Socijalni rad,
 18. Nikola Zeljkić                                Saobraćajni fakultet,

 

 

 

II  GODINA

 

 1. Bojana Stojaković                           Medicinski fakultet,
 2. Duška Banjac                                   FF – engleski jezik,
 3. Milica Kevac                                 PMF – Prostorno planiranje,
 4. Marija Đaković                              FF – Učiteljski studij,
 5. Andreja Banjac                                 Akademija umjetnosti,
 6. Tea Đukić                                         Fakultet za poslovne studije,
 7. Jelena Dmitrović                           Medicinski fakultet,
 8. Željka Nikolić                              ETF – Računarstvo i informatika,
 9. Bojana Dujić                                     Fakultet za poslovne studije,
 10. Vanja Simić                                    Fakultet bezbjednosnih nauka,
 11. Svetozar Dmitrović                       Šumarski fakultet,
 12. Gordana Đuragić                             Ekonomski fakultet,
 13. Dragana Kaurin                               Fakultet zdravstvenih nauka -Fizioterapija,
 14. Dalibor Gavranović                       FF – Engleski jezik.

 

 

 

GODINA

 

 1. Milica Đuričić                            Medicinski fakultet - Fizioterapija, (prijemni 97,13), 30%,
 2. Milica Vračar                                Medicinski fakultet,
 3. Sara Prolić                                    FF – Pedagogija,
 4. Ilijana Kaurin                               PMF – Fizika,
 5. Nevena Čutura                                 FF – Psihologija,
 6. Marija Zelić                                               Pravni fakultet,
 7. Simona Stojanović                        FPN – Novinarstvo i komunikologija,
 8. Magdalena Marković                      Tehnološki fakultet,
 9. Aleksandra Barudžija                      Fakultet zdravstvenih nauka - Sestrinstvo,
 10. Miloš Nikić                                 Ekonomski fakultet,
 11. Vasilije Pucar                               Šumarski fakultet,
 12. Nikola Macanović                         Šumarski fakultet,
 13. Slađana Tomić                                Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
 14. Aleksandra Ćubić                          Fakultet poslovne ekonomije,
 15. Gordana Jurišić                             Ekonomski fakultet,
 16. Blažen Bjelić                                  Transportno inženjerstvo,
 17. Valentina Kozomara                       FF – Predškolsko vaspitanje,
 18. Danijela Amidžić                            Fakultet bezbjednosnih nauka,
 19. Milica Malešević                                   Pravni fakultet.

 

UČENICI

 

 1. Milica Tepić                     4 razred, prosjek 5,00,
 2. Dario Stanarević               4 razred, prosjek 4,91,
 3. Božana Zelić                       4 razred, prosjek 4,91,
 4. Dobrila Zelić                     4 razred, prosjek 4,81,
 5. Dragan Jerković                  3 razred, prosjek 4,97,
 6. Tanja Simić                          3 razred, prosjek 4,93,
 7. Nikola Mandić                   3 razred, prosjek 4,93,
 8. Pavle Đukić                         3 razred, prosjek 4,93,
 9. Anđela Kasapović               3 razred, prosjek 4,89,
 10. Dijana Grabež                      3 razred, iz višečlane porodice, prosjek 4,58,
 11. Ivana Janjić,                                   2 razred, dijete RVI II kategorije.

 

 

Gore navedena Prelimenarna rang lista predstavlja spisak 63 studenta i 11 učenika koji ispunjavaju uslove tražene u Konkursu za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija za 2024. godinu.

Na Preliminarnu listu može se uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i internet stranici Opštine Ribnik. Prigovor se podnosi Načelniku opštine (šalter sala, šalter broj 1.).

 

 

KOMISIJA:

Lazar Janjić

Mile Vračar

Žarko Amidžić

Share: