News

26 February, 2024.

Odjeljenje za privredu Opštinske uprave opštine Ribnik daje: O B A V J E Š T E Nj E

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak u poreski sistem Republike Srpske uveden poseban obveznik poreza na prihode od poljoprivrede - mali poljoprivrednik.

Prema novim odredbama Zakona o porezu na dohodak, mali poljoprivrednik je fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac komercijalnog ili nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva i lice čiji godišnji prihod po osnovu uspešnosti poljoprivredne djelatnosti ne prelazi iznos od 50.000 KM.

S tim u vezi, mali poljoprivrednici koji su ostvarili prihod u toku prethodne godine plaćaju porez na dohodak u odnosu na ostvareni prihod, osim malih poljoprivrednika čiji je ostvareni prihod manji od 12.000 KM na godišnjem nivou i nisu dužni da plaćaju porez.

„Dakle, porez na dohodak plaćaju mali poljoprivrednici koji ostvare prihod od 12.000 KM do 25.000 KM godišnje, u iznosu od 200 KM godišnje, i mali poljoprivrednici koji ostvare prihod od 25.000 KM do 50.000 KM godišnje, koji plaćaju porez na dohodak. u iznosu od 400 KM na godišnjem nivou“, saopšteno je iz Poreske uprave RS.

Obveznik koji namerava da se oporezuje kao mali poljoprivrednik dužan je da Poreskoj upravi dostavi izjavu o ispunjenosti propisanih uslova i visini prihoda ostvarenog u prethodnoj godini najkasnije do 28. februara tekuće godine.

Izjava i prijava za sticanje statusa malog poljoprivrednika podnosi se na Obrascu 1012 – Zahtev za sticanje statusa malog poljoprivrednika.

Na osnovu podnetog Zahteva za sticanje statusa malog poljoprivrednika i bilansa uspeha, Poreska uprava donosi rešenje o poreskoj obavezi malog poljoprivrednika.

Porez se plaća do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu, a ova obaveza malih poljoprivrednika biće utvrđena na propisan način i za 2023. godinu.

Pored toga, obaveštavaju obveznike na koje se odnose ove izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak, da je zakonom propisano i da lice koje ispunjava uslove propisane zakonom za plaćanje poreza na dohodak kao mali poljoprivrednik, a koje ne podnese Obrazac 1012. do 28. Poreskoj upravi februara tekuće godine za prethodnu godinu porez na prihod od poljoprivrede utvrđuje se podnošenjem Obrasca 1004 – Godišnja poreska prijava za porez na dohodak, koja se podnosi Poreskoj upravi do 31. marta tekuće godine. za prethodnu godinu.

Na isti način svoju obavezu utvrđuju i prijavljuju poljoprivrednici čiji je godišnji prihod veći od 50.000 KM, te poljoprivrednici koji ne ispunjavaju uslove za sticanje statusa malog poljoprivrednika.

 

PLAKAT - Mali poljoprivrednik - 2024

Share: