Novosti

06 februar, 2024.

PRELIMINARNA LISTA STIPENDISTA OPŠTINE RIBNIK ZA 2024. GODINU

OPŠTINSKA UPRAVA RIBNIK

Komisija za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Broj: 01-67-1-79/24.

Datum: 05.02.2024. god.

 

PRELIMINARNA LISTA STIPENDISTA OPŠTINE RIBNIK ZA 2024. GODINU

 

STUDENTI

 

GODINA

 

  1. Dragana Malešević                                   Medicinski fakultet – Stomatologija,

 

 

IV GODINA

 

  1. Stefan Kljajić                                Saobraćajni fakultet (4.kategorija) 30%,
  2. Jelena Banjac                                    PMF - Matematika i informatika,
  3. Dušana Banjac                                 Apeiron – poslovna ekonomija,
  4. Branka Đukić                                  FF – Pedagogija,
  5. Kristina Kevac                              PMF – Biologija,
  6. Jovana Mandić                                 FPN – Socijalni rad,
  7. Marija Galić                                   FPN – Socijalni rad,
  8. Radana Jerković                              FPN – Socijalni rad,
  9. Momčilo Travar,                             ETF – Elektroenergetika,
  10. Jelena Jovišić                                FF – Pedagogija,
  11. Nikolina Antonić                         Fakultet bezbjednosnih nauka,

 

III  GODINA

 

  1. Nikolina Savić                             Akademija umjetnosti, (prosjek 9,1), 50%,
  2. Stevka Stanišić                            Medicinski fakultet - Sestrinstvo, (4.kategorija) 30%,
  3. Božana Đukić                                  Ekonomski fakultet
  4. Dejan Banjac                                     Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
  5. Sanja Miletić                                 FF - Predškolsko vaspitanje,
  6. Duška Arambašić                          Fakultet poslovne ekonomije,
  7. Milica Radojčić                            Akademija umjetnosti,
  8. Marija Savić                                   Ekonomski fakultet,
  9. Milijana Šolić                             FF – njemački jezik,
  10. Dajana Jelić                                     Fakultet bezbjednosnih nauka,
  11. Danilo Todorović                          ETF – Računarstvo i informatika,
  12. Anđela Vračar                                 Ekonomski fakultet,
  13. Milan Marković                             Šumarski fakultet,
  14. Krstina Malešević                       Medicinski fak. – Sanitarno inženjerstvo,
  15. Slavica Lukić                                Poljoprivredni fakultet,
  16. Branka Đuragić                               Fakultet bezbjednosnih nauka,
  17. NevenaTodorović                            FPN – Socijalni rad,
  18. Nikola Zeljkić                                Saobraćajni fakultet,

 

 

 

II  GODINA

 

  1. Bojana Stojaković                           Medicinski fakultet,
  2. Duška Banjac                                   FF – engleski jezik,
  3. Milica Kevac                                 PMF – Prostorno planiranje,
  4. Marija Đaković                              FF – Učiteljski studij,
  5. Andreja Banjac                                 Akademija umjetnosti,
  6. Tea Đukić                                         Fakultet za poslovne studije,
  7. Jelena Dmitrović                           Medicinski fakultet,
  8. Željka Nikolić                              ETF – Računarstvo i informatika,
  9. Bojana Dujić                                     Fakultet za poslovne studije,
  10. Vanja Simić                                    Fakultet bezbjednosnih nauka,
  11. Svetozar Dmitrović                       Šumarski fakultet,
  12. Gordana Đuragić                             Ekonomski fakultet,
  13. Dragana Kaurin                               Fakultet zdravstvenih nauka -Fizioterapija,
  14. Dalibor Gavranović                       FF – Engleski jezik.

 

 

 

GODINA

 

  1. Milica Đuričić                            Medicinski fakultet - Fizioterapija, (prijemni 97,13), 30%,
  2. Milica Vračar                                Medicinski fakultet,
  3. Sara Prolić                                    FF – Pedagogija,
  4. Ilijana Kaurin                               PMF – Fizika,
  5. Nevena Čutura                                 FF – Psihologija,
  6. Marija Zelić                                               Pravni fakultet,
  7. Simona Stojanović                        FPN – Novinarstvo i komunikologija,
  8. Magdalena Marković                      Tehnološki fakultet,
  9. Aleksandra Barudžija                      Fakultet zdravstvenih nauka - Sestrinstvo,
  10. Miloš Nikić                                 Ekonomski fakultet,
  11. Vasilije Pucar                               Šumarski fakultet,
  12. Nikola Macanović                         Šumarski fakultet,
  13. Slađana Tomić                                Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
  14. Aleksandra Ćubić                          Fakultet poslovne ekonomije,
  15. Gordana Jurišić                             Ekonomski fakultet,
  16. Blažen Bjelić                                  Transportno inženjerstvo,
  17. Valentina Kozomara                       FF – Predškolsko vaspitanje,
  18. Danijela Amidžić                            Fakultet bezbjednosnih nauka,
  19. Milica Malešević                                   Pravni fakultet.

 

UČENICI

 

  1. Milica Tepić                     4 razred, prosjek 5,00,
  2. Dario Stanarević               4 razred, prosjek 4,91,
  3. Božana Zelić                       4 razred, prosjek 4,91,
  4. Dobrila Zelić                     4 razred, prosjek 4,81,
  5. Dragan Jerković                  3 razred, prosjek 4,97,
  6. Tanja Simić                          3 razred, prosjek 4,93,
  7. Nikola Mandić                   3 razred, prosjek 4,93,
  8. Pavle Đukić                         3 razred, prosjek 4,93,
  9. Anđela Kasapović               3 razred, prosjek 4,89,
  10. Dijana Grabež                      3 razred, iz višečlane porodice, prosjek 4,58,
  11. Ivana Janjić,                                   2 razred, dijete RVI II kategorije.

 

 

Gore navedena Prelimenarna rang lista predstavlja spisak 63 studenta i 11 učenika koji ispunjavaju uslove tražene u Konkursu za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija za 2024. godinu.

Na Preliminarnu listu može se uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i internet stranici Opštine Ribnik. Prigovor se podnosi Načelniku opštine (šalter sala, šalter broj 1.).

 

 

KOMISIJA:

Lazar Janjić

Mile Vračar

Žarko Amidžić

Podeli: