Novosti

15 april, 2024.

RANG LISTA pravnih i fizičkih lica koji ispunjavaju uslove za obavljanje tehničkog pregleda objekata izgrađenih na području opštine Ribnik

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA RIBNIK

NAČELNIK

Komisija za pregled prispjelih prijava po Javnom konkursu za pravna i fizička lica zainteresovana za vršenje tehničkog pregleda objekata izgrađenih na području opštine Ribnik

 

Broj: 01-360-63-13/24

Datum: 12.04.2024.godine

Na osnovu tačke 7. Javnog  konkursa za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled objekata izgrađenih na području opštine Ribnik, broj: 01-360-63/24 od 11.03.2024. godine, Komisija za pregled prispjelih prijava po Javnom konkursu za pravna i fizička lica zainteresovana za vršenje tehničkog pregleda objekata izgrađenih na području opštine Ribnik, objavljuje:

 

RANG LISTA

pravnih i fizičkih lica koji ispunjavaju uslove za obavljanje tehničkog pregleda objekata izgrađenih na području opštine Ribnik

 

 Nakon komisijskog pregleda i obrade prispjelih prijava, usvojena je rang lista pravnih i fizičkih lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje tehničkog pregleda objekata na području opštine Ribnik, kako slijedi:

 

  1. „UNIS“ institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštutu od požara iz Pala;
  2. „PLAN“ d.o.o iz Banja Luke;
  3. Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. iz Banja Luke;
  4. „PROTEHNIK“ d.o.o. iz Istočnog Sarajeva;
  5. „TIMARAC-PROJEKT“ d.o.o iz Banja Luke;
  6. „RADIS“ d.o.o. iz Istočnog Sarajeva;
  7. „ROUTING“ d.o.o. iz Banja Luke;
  8. Branko Štula dipl. inž. građevinarstva iz Banja Luke,  ul. Pave Radana br. 12.;
  9. Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. iz Banja Luke.

           

Usvojena rang lista, biće objavljena na oglasnoj ploči Opštinske uprave Ribnik i službenoj internet stranici opštine Ribnik.

 

KOMISIJA

1. ___________________________;

  Mirko Miletić, predsjednik

2.  ___________________________;

    Goran Savić, član

   3. ___________________________.

    Đorđo Galić, član

Podeli: