Novosti

19 jun, 2024.

J A V N I O G L A S za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora i njihovih zamjenika

REPUBLIKA SRPSKA OPŠTINA RIBNIK

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 02-03-29/24

Datum 19.06.2024. godine

 

Na osnovu člana 2.13. tačka 3. Izbornog zakona BiH („Službeni Glasnik BiH“ broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,

33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 i 24/24), a u vezi sa članom

26. Pravilnika o postupku imenovanja i razrešenja biračkih odbora za Lokalne izbore u BiH 2024. godine, broj 05-1-02-2-577-1/24 od 03.05.2024. godine, Opštinska izborna komisija Ribnik raspisuje

J A V N I   O G L A S

za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora i njihovih zamjenika

 1. Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora i njihovih zamjenika.
 2. Uslovi za imenovanje Opšti uslovi:
  1. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa.
  2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3. Izbornog zakona BiH):
   1. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH,
   2. koje je član najvišeg izvršnog političkog organa, političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora)
   3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav (4) Izbornog zakona
   4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti na posledljim Opštim i poslednjim Lokalnim izborima
   5. kojima je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovoran u poslednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 

Posebni uslovi:

 1. da ima prebivalište u Opštini za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisan u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje
 2. da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme
 3. da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije BiH

 

 1. Potrebna dokumentacija
  1. Prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3)

 

 1. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 20 (dvadeset) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči opštine Ribnik i na web stranici opštine Ribnik.

 1. Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Opštinska izborna komisija Ribnik

 1. Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Opštinske izborne komisije ili na internet stranici opštine Ribnik www.opstinaribnik.org

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom

Opštinska izborna komisija Ribnik Trg 9. januar bb

79288 Ribnik

„Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora i njihovih zamjenika- ne otvarati“

Kandidati će, ako Izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz Javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Obrazac-SG3

 

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA PREDSJEDNI

 
   

 

 

Aleksandar Agić

Podeli: