Novosti

10 jun, 2022.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić u posjeti Ribniku

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić danas je posjetio opštinu Ribnik. U zgradi opštinske uprave primili su ga načelnik opštine Ribnik Nebojša Karać i predsjednik Skupštine opštine Duško Dakić, sa saradnicima. Sastanku su prisustvovali i Duška Đukić, direktorica JU „Centar za socijalni rad Ribnik“ i Nikola Janković, direktor JZU Dom zdravlja „Dr Dragan Vojvodić“ Ribnik.

Domaćini su ministra upoznali sa trenutnim aktivnostima na području opštine Ribnik sa akcentom na rad JU „Centar za socijalni rad Ribnik“ i JZU Dom zdravlja „Dr Dragan Vojvodić“. Konstatovano je da Centar za socijalni rad uspješno obavlja poslove iz svoje nadležnosti uz podršku opštine Ribnik kao osnivača i resornog ministarstva, čiju je podršku ministar Šeranić najavio i za ubuduće u vidu pomoći za nabavku vozila za potrebe Centra.  

Kada je u pitanju dom zdravlja u Ribniku zaključeno je da se radi o ustanovi od vitalnog interesa za građane Ribnika, te da imajući to u vidu, opština iz budžeta za ovu ustanovu izdvaja u prosjeku oko 100.000 km godišnje. Načelnik opštine je ovom prilikom izrazio zahvalnost zdravstvenim radnicima i ministarstvu za njihov angažman tokom pandemije virusa korona. Načelnik je takođe najavio osnivanje javne ustanove za stara i iznemogla lica, te izrazio očekivanja da će Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite podržati opštinu Ribnik u tome.

Ministar Šeranić je konstatovao da opština Ribnik razumije politike Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite kada se govori o kvalitetetu zdravstvene  i socijalne zaštite i da zajedno sa Vladom sufinansira mnogo projekata, podsjećajući da je ranije obezbjeđen sanitet, a danas savremeni ultrazvučni aparat za dom zdravlja u Ribniku. Izrazio je podršku ministartsva i za sve buduće projekte i ulaganja opštine u ovoj oblasti. Zahvalnost za ultrazvučni aparat koji danas treba da bude isporučen domu zdravlja u Ribniku izrazili su Načelnik opštine i direktor doma zdravlja.

Nakon posjete opštinskoj upravi Ribnik  ministar je obišao JZU Dom zdravlja “Dr Dragan Vojvodić “ i JU “Centar za socijalni rad Ribnik”.

 

Podeli: